Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Čidla tlaku - Symaro P - QBM3020...

Čidlo tlakové diference QBM3020...


Čidlo tlakové diference pro vzduch a nekorosivní plyny.

Vlastnosti

 • Měřící rozsah :
  QBM3020-1U: -50…+50 [Pa], bez LCD
  QBM3020-1: 0…100 [Pa], bez LCD
  QBM3020-3: 0…300 [Pa], bez LCD
  QBM3020-5: 0…500 [Pa], bez LCD
  QBM3020-10:  0…1000 [Pa], bez LCD
  QBM3020-25:  0…2500 [Pa], bez LCD
  QBM3020-1D: 0…100 [Pa], s LCD
  QBM3020-3D: 0…300 [Pa], s LCD
  QBM3020-5D: 0…500 [Pa], s LCD
  QBM3020-10D: 0…1000 [Pa], s LCD
  QBM3020-25D: 0…2500 [Pa], s LCD

 • Napěťový výstupní signál DC 0 - 10 V

 • Kalibrace nuly

 • Volitelná lineární nebo odmocninová výstupní charakteristika

 • Napájení AC 24 V nebo DC 13,5...33V

Aplikace

 • Čidlo tlakové diference je určeno pro aplikace, kde jsou kladeny velké nároky na přesnosta kvalitu měření tlakové diference, přetlaku a podtlaku vzduchu a nekorosivních plynů. Je vhodné také pro měření objemového průtoku pomocí tlakové diference, protože výstupnísignál lze upravit na odmocninovou charakteristiku.

 • Oblast použití·:
  Měření minimálních tlakových diferencí ve větracích a klimatizačních potrubích·
  Kontrola průtoku vzduchu· Sledování stavu filtrů a regulace chodu ventilátorů·
  Sledování tlaku v laboratořích, výrobních zónách a zónách vyžadujících speciálnípodmínky
  Pro dosažení proměnlivého průtoku vzduchu ve VAV zařízeních v dodávce a odvětrávánívzduchu


Výhody

 • Vysoká přesnost

 • Velmi krátká časová konstanta (sledování ventilátorů)