Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla tlaku - Symaro P - QBM3020..., QBM3120...

Čidla diferenčního tlaku s vysokou přesností pro vzduch a nekorozivní plyny

Čidlo diferenčního tlaku pro aplikace, kde jsou kladeny velké nároky na přesnost a kvalitu měření.
Čidlo snímá tlakovou diferenci membránou ze silikonové pryže a keramickou pákou.
Podle typu čidla je vysílán lineární nebo odmocninový signál DC 0...10 V nebo 4...20 mA, který je kalibrovaný
a korigovaný o vliv teploty.
U čidel s odmocninovou charakteristikou lze pomocí potenciometru přizpůsobit rozsah měření konkrétní aplikaci.

Vlastnosti

 • Vysoká přesnost měření

 • Volitelná lineární nebo odmocninová výstupní charakteristika

 • Výstupní signál DC 0...10 V nebo 4...20 mA

 • Kalibrovaný signál měření korigovaný o vliv teploty

 • Kalibrace nuly

 • Napájení AC 24 V nebo DC 13,5...33 V (QBM3020..) nebo DC 8...33 V (QBM3120..)

 • Provedení s displejem

Aplikace

 • Čidlo diferenčního tlaku je určeno pro aplikace, kde jsou kladeny velké nároky na přesnost a kvalitu měření tlakové diference, přetlaku a podtlaku vzduchu a nekorozivních plynů. Je vhodné také pro měření objemového průtoku pomocí tlakové diference, protože výstupní signál lze upravit na odmocninovou charakteristiku.

 • Oblast použití·:
  Měření minimálních tlakových diferencí ve větracích a klimatizačních potrubích·
  Kontrola průtoku vzduchu· Sledování stavu filtrů a regulace chodu ventilátorů·
  Sledování tlaku v laboratořích, výrobních zónách a zónách vyžadujících speciální podmínky
  Pro dosažení proměnlivého průtoku vzduchu ve VAV zařízeních v dodávce a odvětrávání vzduchu

Výhody

 • Vysoká přesnost

 • Velmi krátká časová konstanta (sledování chodu ventilátorů)

Jednotlivé typy a provedení

 • QBM3020-1U  - Rozsah měření: -50…+50 Pa, 0...10 V

 • QBM3020-1 - Rozsah měření:  0…100 Pa, 0...10 V

 • QBM3020-3 - Rozsah měření:  0…300 Pa, 0...10 V

 • QBM3020-5 - Rozsah měření:  0…500 Pa, 0...10 V

 • QBM3020-10  - Rozsah měření:  0…1000 Pa, 0...10 V

 • QBM3020-25  - Rozsah měření:  0…2500 Pa, 0...10 V

 • QBM3020-1D - Rozsah měření:  0…100 Pa, 0...10 V, provedení s displejem

 • QBM3020-3D - Rozsah měření:  0…300 Pa, 0...10 V, provedení s displejem

 • QBM3020-5D - Rozsah měření:  0…500 Pa, 0...10 V, provedení s displejem

 • QBM3020-10D  - Rozsah měření:  0…1000 Pa, 0...10 V, provedení s displejem

 • QBM3020-25D  - Rozsah měření:  0…2500 Pa, 0...10 V, provedení s displejem

 • QBM3120-1U  - Rozsah měření: -50…+50 Pa, 4...20 mA

 • QBM3120-1 - Rozsah měření:  0…100 Pa, 4...20 mA

 • QBM3120-3 - Rozsah měření:  0…300 Pa, 4...20 mA

 • QBM3120-5 - Rozsah měření:  0…500 Pa, 4...20 mA

 • QBM3120-10  - Rozsah měření:  0…1000 Pa, 4...20 mA

 • QBM3120-25  - Rozsah měření:  0…2500 Pa, 4...20 mA

 • QBM3120-1D - Rozsah měření:  0…100 Pa, 4...20 mA, provedení s displejem

 • QBM3120-3D - Rozsah měření:  0…300 Pa, 4...20 mA, provedení s displejem

 • QBM3120-5D - Rozsah měření:  0…500 Pa, 4...20 mA, provedení s displejem

 • QBM3120-10D  - Rozsah měření:  0…1000 Pa, 4...20 mA, provedení s displejem

 • QBM3120-25D  - Rozsah měření:  0…2500 Pa, 4...20 mA, provedení s displejem