Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla vlhkosti - Symaro H - QFM31..

Kanálová čidla relativní vlhkosti (s vysokou přesností) a teploty

Měření relativní vlhkosti:
Čidlo měří relativní vlhkost ve VZT potrubí pomocí prvku, jehož elektrická kapacita se mění v závislosti na relativní vlhkosti okolního vzduchu.
Elektronické obvody převádějí informace ze snímacího senzoru na spojitý signál DC 0..10 V nebo 4…20 mA, odpovídající relativní vlhkosti v rozsahu 0...100 %.

Měření teploty:
Čidlo měří teplotu ve VZT kanálu snímacím prvkem, jehož elektrický odpor se mění v závislosti na teplotě.
Změna se převádí na aktivní výstupní signál DC 0...10 V nebo 4…20 mA v závislosti na typu čidla. Výstupní signál odpovídá volitelnému teplotnímu rozsahu 0…+50 °C,
–35…+35 °C, nebo -40...+70 °C.

Vlastnosti

 • Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13,5…35 V

 • Signálový výstup DC 0...10 V / 4…20 mA pro relativní vlhkost a teplotu

 • Vysoká přesnost měření v celém měřicím rozsahu

 • Testovací funkce

 • Měření vlhkosti kapacitním čidlem

 • Časová konstanta 20 s

 • Rozsah použití -40…+70 °C / 0…100 % r. v.
  s LCD displejem -25…+70 °C / 0…100 % r. v.

Použití

Čidla QFM31.. se používají pro měření relativní vlhkosti v systémech větrání a klimatizace, kde je požadována vysoká přesnost měření a krátké doby odezvy. Měřicí rozsah pokrývá 0…100 % relativní vlhkosti.

 • Sklady a výrobní haly v papírenském, textilním, farmaceutickém, potravinářském, chemickém a elektronickém průmyslu, atd.

 • Laboratoře

 • Nemocnice

 • Počítačová a datová centra

 • Kryté plavecké bazény

 • Skleníky

Aplikace

Čidla QFM31.. se používají jako:

 • Čidla pro regulaci přívodního nebo odtahového vzduchu

 • Omezovací čidla pro omezení maximální vlhkosti přívodního vzduchu za parním zvlhčovačem

 • Omezovací čidla, např. pro indikaci měřené hodnoty nebo pro připojení k systému automatizace a řízení budovy

 • Čidla entalpie a absolutní vlhkosti, společně s SEZ220 (viz katalogový list N5146)

Jednotlivé typy a provedení

 • QFM3100 - Čidlo relativní vlhkosti, výstup 0…10 V

 • QFM3101 - Čidlo relativní vlhkosti, výstup 4…20 mA

 • QFM3160 - Čidlo relativní vlhkosti a teploty, 2x výstup 0…10 V

 • QFM3160D - Čidlo relativní vlhkosti a teploty, 2x výstup 0…10 V, displej

 • QFM3171 - Čidlo relativní vlhkosti a teploty, 2x výstup 4…20 mA

 • QFM3171D - Čidlo relativní vlhkosti a teploty, 2x výstup 4…20 mA, displej