Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla vlhkosti - Symaro H - QFM41..

Kanálová čidla relativní vlhkosti (s vysokou přesností) a teploty, s kalibračním certifikátem

Měření relativní vlhkosti:
Čidlo měří relativní vlhkost ve VZT potrubí pomocí prvku, jehož elektrická kapacita se mění v závislosti na relativní vlhkosti okolního vzduchu.
Elektronické obvody převádějí informace ze snímacího senzoru na spojitý signál DC 0...10 V nebo 4...20 mA, odpovídající relativní vlhkosti v rozsahu 0...100 % r. v.

Měření teploty:
Čidlo měří teplotu ve VZT kanálu snímacím prvkem, jehož elektrický odpor se mění v závislosti na teplotě. 
Změna se převádí na aktivní výstupní signál DC 0...10 V nebo 4…20 mA v závislosti na typu čidla. Výstupní signál odpovídá volitelnému teplotnímu rozsahu 0….+50 °C,
–35…+35 °C, nebo -40..+70 °C.

Kalibrační certifikát:
Čidlo a výměnná měřicí trubice AQF4150 jsou před dodávkou očíslovány, registrovány a kalibrovány. S čidlem se dodávají příslušné kalibrační certifikáty.

Vlastnosti

 • Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13,5…35 V

 • Signálový výstup DC 0...10 V / 4…20 mA pro relativní vlhkost a teplotu

 • Vysoká přesnost měření v celém měřicím rozsahu

 • Měření vlhkosti kapacitním čidlem

 • Funkce testu měřicí smyčky

 • Rozsah použití -40…+70 °C / 0…100 % r. v.

Aplikace

Čidla QFM41.. se používají v systémech vzduchotechniky a klimatizace vyžadujících vysokou přesnost a spolehlivost měření relativní vlhkosti a teploty.

Příklady použití:

 • Sklady a výrobní haly v papírenském, textilním, farmaceutickém, chemickém  a elektronickém průmyslu, atd.

 • Laboratoře

 • Nemocnice

 • Počítačová centra

 • Skleníky

Jednotlivé typy a provedení

 • QFM4160 - Čidlo relativní vlhkosti a teploty, 2x výstup 0…10 V

 • QFM4171 - Čidlo relativní vlhkosti a teploty, 2x výstup 4…20 mA

Výhody

 • Vysoká přesnost v celém rozsahu měření