Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

2-cestné kulové ventily VAI61.. a 3-cestné kulové ventily VBI61..

2-cestné a 3-cestné kulové ventily s vnitřním závitovým připojením, tělo ventilu z mosazi, PN40, úhel natočení 90 °, teplota média 1 až 120 °C

Přímé kulové ventily VAI61.. a trojcestné kulové ventily VBI61.. v tlakové třídě PN40..

Vlastnosti

 • Pro teploty média 1 až 120 °C 

 • Úhel natočení 90 °

 • 2-cestné ventily s DN15 až DN50, Kvs = 1 až 63 m3/h a 3-cestné ventily s DN15 až DN50, Kvs = 1,6 až 40 m3/h 

 • Ovládání elektrickými otočnými pohony GQD131.9A, GQD161.9A, GDB331.9E,  GDB131.9E, GDB161.9E, GMA131.9E, GMA161.9E, GLB331.9E, GLB131.9E a GLB161.9E, podle katalogového listu 4211 na straně 3 s příslušnými dobami přeběhu a krouticími momenty

 • Maximální dovolená tlaková diference na ventilu dpmax = 350 až 240 kPa podle DN (kat. list 4211, str.2) 

 • Ekviprocentní průtoková charakteristika pro přímé ventily a trojcestné ventily v přímém směru a lineární charakteristika v obtoku 

 • Netěsnost 0,01% z hodnoty Kvs v přímém směru a < 1% z hodnoty Kvs v obtoku

 • Trojcestné ventily VBI61... lze použít pouze pro směšování

 • Pro tepelnou izolaci jsou k dispozici samostatné izolační kryty ALI... (katalog. list 4211, str.2) 

Aplikace

 • Použití pro vytápěcí, větrací a klimatizační zařízení jako regulační nebo bezpečnostní uzavírací ventil

 • Pro uzavřené okruhy

 • Možnost použití v aplikacích s pitnou vodou


Výhody

 • Vysoký regulační poměr Sv > 500

 • Použití s rotačními pohony GQD..9A, GMA..9E se zpětnou pružinou a s pohony GDB..9E, GLB..9E bez zpětné pružiny

 • Kulové ventily VAI61.. a VBI61.. nevyžadují žádnou údržbu