Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické pohony SAX

Elektrické pohony SAX31.. s napájením AC 230V a s 3-bodovým řídicím signálem, SAX61.03 s napájením AC/DC 24V a s řídicím signálem DC 0...10V nebo 4...20mA a SAX81.. s napájením AC/DC 24V a s 3-bodovým řídicím signálem, doba přeběhu 120 nebo 30s podle typu pohonu, ovládací síla 800N, zdvih 20mm

Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 20 mm

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V nebo AC/DC 24V s 3-polohovým řízením nebo AC/DC 24V s řídícím signálem DC 0...10V nebo  4...20mA nebo 0...1000ohm

  • Ovládací síla 800N

  • Zdvih 20mm

  • Pohon SAX61.03 s možností volby průtokové charakteristiky a řídicího signálu, s modulem AZX61.1 možnost volby přímého a reverzního chodu, sekvenčního nebo vynuceného řízení, kalibrace zdvihu 

  • Doba přeběhu 120 nebo 30sec podle typu pohonu 

  • Možnost ručního ovládání

Aplikace

  • Pro ovládání přímých nebo trojcestných přírubových ventilů řady VVF.. a VXF21,,31, 40, 53 se zdvihem 20mm a pro ovládání přímých a trojcestných závitových ventilů  VVG41.. a VXG41


Výhody

  • Pohon SAX61.03 má sníženou rychlost dojezdu vřetene do koncoých poloh zdvihu a tím je chráněn převodový mechanizmus a prodloužena životnost pohonu

  • Volitelné příslušenství pro pohony SAX31.. a SAX81.. - pomocný kontakt a potenciometr a pro pohon SAX61.03 pomocný kontakt a funkční modul AZX61.1, vyhřívání vřetene pro všechny pohony SAX...