Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické pohony SAX31P03 SAX61P03 a SAX81P03

Elektrické pohony SAX31P03 s napájením AC 230V a s 3-bodovým řídicím signálem, SAX61P03 s napájením AC/DC 24V a s řídicím signálem DC 0...10V nebo 4...20mA a SAX81P03 s napájením AC/DC 24V a s 3-bodovým řídicím signálem, doba přeběhu 30s, ovládací síla 800N, zdvih 20mm

Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 20 mm

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V nebo AC/DC 24V s 3-polohovým řízením nebo AC/DC 24V s řídícím signálem DC 0...10V nebo  4...20mA nebo 0...1000ohm

  • Ovládací síla 800N

  • Zdvih 20mm

  • Pohon SAX61.03 s možností volby průtokové charakteristiky a řídicího signálu, kalibrace zdvihu 

  • Doba přeběhu 30sec

  • Možnost ručního ovládání

  • Užití pro ventily, jejichž vřeteno je zasunuto v plně zavřené poloze. "Přímý chod" znamená, že ventil je plně zavřen při řídicím signálu Y = 0 V. Při zvyšujícím se řídicím signálu se vřeteno ventilu vysunuje a vřeteno pohonu se zasunuje a ventil otvírá.

Aplikace

  • Pro ovládání kombiventilů VPF43.. a VPF53.. se zdvihem 20mm jako regulační a bezpečnostní uzavírací ventiy ve větracích, vzduchotechnických systémech a v systémech dálkového vytápění a chlazení 


Výhody

  • Volitelné příslušenství pro pohony SAX31P03 a SAX81P03 - pomocný kontakt a potenciometr a pro pohon SAX61P03 pomocný kontakt