Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrohydraulické pohony SKB

Elektrohydraulické pohony SKB32... a SKB82..., napájecí napětí AC230V (SKB32...), AC24V (SKB82...), 3-polohová regulace; napájecí napětí AC24V (SKB62... a SKB60), spojitá regulace DC 0...10V nebo 4...20mA; doba přeběhu 120sec, 2800N, zdvih 20mm, typy s a bez havarijní funkce

Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 20 mm

Vlastnosti

 • Napájecí napětí AC 230V nebo AC 24V s 3-polohovým řízením; s napájecím napětím AC 24 V se spojitým řídicím signálem DC 0...10V nabo 4...20mA

 • Ovládací síla 2800N

 • Zdvih 20 mm

 • Doba přeběhu 120sec

 • Provedení s a bez havarijní funkce

 • Možnost ručního ovládání

 • Standardní provedení s následujícími funkcemi - volba řídícího signálu, volba průtokové charakteristiky, zpětná vazba od polohy, kalibrace zdvihu, indikace stavů pomocí LED, možnost provozu v režimu vynuceného řízení

 • Verze pohonů SKB62UA s vlastnostmi standardního provedení plus následující funkce - možnost volby směru provozu, omezení zdvihu a sekvenčního řízení

Aplikace

 • Pro ovládání přímých přírubových VVF... a trojcestných přírubových regulačních ventilů VXF.. a přímých závitových ventilů VVG41.. a trojcestných závitových ventilů VXG41.. - všechny se zdvihem 20 mm.


Výhody

 • V případě výpadku napětí je ventil zavřen pohonem s havarijní funkcí pomocí zpětné pružiny a přepouštěcího ventilu bez dodávky energie

 • Volitelné příslušenství pro SKB32... a SKB82... - dvojitý pomocný kontakt ASC9.3, potenciomety ASZ7.3..., vyhřívání vřetene, mechanický adaptér ASK51pro reverzaci zdvihu

 • Volitelné příslušenství pro SKB62... a SKB60 - pomocný kontakt ASC1.6, vyhřívání vřetene, mechanický adaptér ASK51 pro reverzaci zdvihu