Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Radiátorové ventily - VPE..., VPD...

Minikombiventil - radiátorový termostatický ventil s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku

Minikombiventil slouží k optimálnímu omezení průtoku odpovídajícímu přednastavené hodnotě za všech provozních podmínek. Termostatické ventily s integrovanou regulací diferenčního tlaku zajišťují přesně definovaný průtok vody každým radiátorem. Proto již není třeba používat dříve běžné regulační ventily ve stoupačkách k hydraulickému vyvážení systému. Tyto termostatické ventily jsou vhodné díky integrované regulaci diferenčního tlaku jak pro rozvody v novostavbách, tak i pro rekonstrukce stávajících systémů.

Vlastnosti

 • Jednoduchý návrh topného systému

 • Není třeba instalovat regulační ventily ve stoupačkách

 • Nevznikají problémy s hlukem ventilů

 • Stavební délky stanardní dle DIN a zkrácené NF

 • Dodávají se ve světlostech DN10 (3/8") a DN15 (1/2")

 • Je možné ruční přestavení ventilu, průtočné množství zůstává stále konstantní - nezávisle na diferenčním tlaku v soustavě

 • Ventil obsahuje klasický regulační ventil k omezení průtočného množství a zároveň regulátor diferenčního tlaku k automatickému vyvážení průtoků

 • Ventil kompenzuje kolísání diferenčního tlaku v soustavě při plném hydraulickém oddělení spotřebiče.

 • V kombinaci s termostatickou hlavicí slouží k regulaci přívodu tepla podle požadavků z prostoru.

Aplikace

 • Kombiventily pro otopná tělesa jsou určeny pro použití v dvoutrubkových otopných soustavách k regulaci a omezení teploty prostoru v jednotlivých místnostech prostřednictvím termostatických hlavic nebo termoelektrických pohonů. Jejich použití lze doporučit zásadně tam, kde teplotu prostoru ovlivňují cizí zdroje tepla.


Výhody

 • Kombiventily pro otopná tělesa jsou vybaveny přednastavením pro správnou volbu průtočného množství. Toto přednastavení se provádí ve ventilové vložce omezením zdvihu ventilu.

 • U minikombiventilu platí, že nastavená hodnota je současně maximální hodnotou průtoku, integrovaný regulátor tlaku udrží průtočné množství i při kolísání tlaku od 6 kPa do 200 kPa konstantní. Z tohoto důvodu je možno upustit od instalace centrální předregulace diferenčního tlaku. Díky vestavěnému regulátoru tlakové diference, který ve svém důsledku působí jako regulátor konstantního průtočného množství pracuje regulační kuželka ventilu s autoritou na hodnotě 1.