Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Systém směšovacích uzlů pro malé a střední instalace

Nové portfolio kompaktního systému směšovacích uzlů a příslušenství

Přesná regulace otopných soustav malého výkonu je častým požadavkem při snižování energetické náročnosti budov. Společnost Siemens představuje nové portfolio kompaktního systému směšovacích uzlů a příslušenství, jímž reaguje na podněty z každodenní projekční i instalační praxe, s cílem usnadnit návrh i instalaci směšovacích uzlů pro malé otopné soustavy.

Analýza shromážděných podnětů ukázala na několik chronicky se opakujících projekčních a montážních pochybení:

  • Nevhodná autorita ventilu. Často i 10x překročená hodnota odpovídajícího Kv ventilu pro topný okruh.

  • Nevhodně zvolený výkon čerpadla topného okruhu. Tedy příliš vysoká, nebo naopak nízká rychlost proudění topného média.

  • Nevhodně umístěné čidlo teploty měřící teplotu směšované vody do topného okruhu, způsobující zkreslení.

  • Z důvodu nedostatku instalačního prostoru, nedodržení projektu při instalaci, improvizace.

  • Nevhodná volba ventilu z pohledu dostupnosti pohonu s odpovídajícím řídicím signálem.


Směšovací uzly SUG

Směšovací uzly SUG… jsou určeny k samostatné instalaci pomocí montážní sady, nebo na rozdělovač topných okruhů řady ROZS-SUG. Mezi hlavní přednosti těchto uzlů patří přesnost směšování, prostorová nenáročnost, univerzální pravo-levé provedení a nízká hmotnost. Jako základ pro novou řadu směšovacích uzlů posloužil oblíbený třícestný směšovací ventil Siemens VXP45…
Pro pokrytí nejběžnějších regulovaných výkonů v rozsahu od 3 do 20 kW byly zvoleny tři dimenze tohoto ventilu s Kv 1.6, 2.5 a 4 m3/h.

Tento ventil je možno kombinovat dle zvoleného druhu regulace se čtyřmi druhy pohonů typu Siemens SSB… Lze volit mezi tříbodovými pohony 230 V AC a 24 V AC, 230 V AC s pomocným kontaktem, případně 24 V DC se spojitým řídícím
signálem  0 – 10 V AC/ DC.
Čerpadlo Grundfos UPM3 Hybrid, je zárukou nízké provozní spotřeby uzlů. Toto čerpadlo lze použít jako samostatné, nebo může mít dálkově řízené otáčky nízkonapěťovým PWM signálem. Jeho aplikace eliminuje některé instalační chyby
a nevyžaduje instalaci hydraulického zkratu v soustavách vybavených radiátorovými termostatickými ventily.
Směšovací uzly jsou standardně vybaveny integrovanou jímkou pro kabelové čidlo do průměru 6 mm, párem oddělujících
a barevně odlišených kulových ventilů, izolací směšovacího ventilu, potrubí a rozdělovače. Uzel je optimalizovaný pro připojení na systémový rozdělovač topné vody pomocí O-kroužku a převlečných matic.


Rozdělovače topných okruhů ROZS-SUG

Díky integrovaným konzolím umožňují rozdělovače řady ROZS….rychlou a snadnou montáž na zeď. Rozdělovač je určen
pro napojení 2 až 3 směšovacích uzlů, či dalšího příslušenství, jako je expanzní nádoba, napouštěcí ventil apod. Kotel lze k rozdělovačům připojit zleva (vnější závit 5/4“), nebo zprava (převlečná matice 5/4“). Volný konec rozdělovače je možné „zaslepit“ zátkou, nebo manometrem. Povrch rozdělovače je tepelně izolován kompaktním izolačním  krytem.


Montážní KIT pro instalaci jednoho uzlu SUG

Tento doplněk je určen především pro samostatné instalace směšovacích uzlů řady SUG… Uchycení na zeď se provede pomocí montážní sady, která pevně uchytí uzel k podkladu a zároveň neomezí možnost volby pravého či levého povedení.Směšovací uzel SUG2.5/SSB31 v jednookruhovém zapojení bez rozdělovače, doplněný o montážní KIT


Výkonnostní charakteristika čerpadla GrundfosUPM3 Hybrid (autoadapt nebo PWM signál)