Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Ventily přírubové přímé VVF22 a trojcestné VXF22

tělo ventilu z šedé litiny, PN6, DN25 až DN100, Kvs= 2,5 až 160m3/h, zdvih 20mm (DN100 zdvih 40mm), teploty média viz katalogový list

Regulační nebo uzavírací ventily v tlakové třídě PN6

Vlastnosti

  • Pro studenou, horkou vodu, vodu s přísadami proti zamrznutí, demineralizovanou vodu podle VDI2035 / SWKI_BT102-01, solanku

  • Dovolená teplota média od -10 do +130 °C podle katalogového listu v tabulce na straně 7

  • Při teplotě média nižší než 0 °C musí být použito vyhřívání vřetene typ ASZ6.5 nebo ASZ6.6

  • Jmenovitý průtokový součinitel Kvs od 2,5 do 160 m3/h 

  • Použití s elektrickými pohony SAX.. a hydraulickými pohony SKB.. a SKD.. se zdvihem 20mm do DN80 a s hydraulickým pohonem SKC.. se zdvhem 40mm pro DN100

  • Trojcestné ventily VXF22.. lze použít pro směšování i  rozdělování

  • Ekviprocentní charakteristika ventilu v přímém směru a lineární v obtoku 

  • Zdvih 20mm (DN100 se zdvihem 40 mm)

Aplikace

  • V kotelnách, v chladicích zařízeních, topných zónách, ve větracích a vzduchotechnických jednotkách jako regulační nebo uzavírací ventily.

  • Pouze pro uzavřené hydraulické okruhy.