Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Ventily přírubové přímé VVF32 a trojcestné VXF32

 tělo ventilu zšedé litiny, PN10, DN15 až DN150, Kvs= 1,6 až 400m3/h, zdvih 20mm (DN100, 125 a 150 zdvih 40mm), teploty média viz strana 7 katalogového listu 4402

Regulační nebo uzavírací ventily v tlakové třídě PN10

Vlastnosti

  • Pro studenou,horkou vodu, vodu s přísadami proti zamrznutí, demineralizovanou vodu podle VDI2035 / SWKI_BT102_01,  solanku

  • Dovolená teplota média od -10 do +150 °C podle katalogového listu v tabulce na straně 7

  • Při teplotě média nižší než 0 °C musí být použito vyhřívání vřetene typ ASZ6.5 nebo ASZ6.6

  • Jmenovitý průtokový součinitel Kvs od 1,6 do 400 m3/h

  • Použití s elektrickými pohony SAX.. a hydraulickými pohony SKB.. a SKD.. se zdvihem 20mm do DN80 a s hydraulickými pohony SKC... se zdvihem 40mm pro DN100, 125 a 150

  • Trojcestné ventily VXF32.. lze použít pro směšování i rozdělování

  • Ekviprocentní charakteristika v přímém směru a lineární v obtoku do DN100. Lineární charakteristika v přímém směru i v obtoku pro DN125 a 150 

  • Zdvih 20mm (DN100, 125 a 150 se zdvihem 40mm)

Aplikace

  • V kotelnách, zařízeních dálkového vytápění a chlazení, topných zónách, vě větracích a vzduchotechnických jednotkách, jako regulační nebo uzavírací ventily.

  • Pouze pro uzavřené hydraulické okruhy.