Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Přímé přírubové ventily VVF43, VVF43_K a trojcestné přírubové ventily VXF43

PN16, DN 65 až DN 250, kVS 50 až 630 m3/h, teploty média viz strana 9 katalogového listu

Regulační nebo uzavírací ventily v tlakové třídě PN16

Vlastnosti

  • Pro chladící, studenou, teplou, horkou vodu, pro vodu s přísadou proti zamrznutí, pro solanku. pro sytou a přehřátou páru - kompatibilitu média a povolené teplotní rozsahy viz. katalogový list str.9

  • Při použití řady ventilů VVF43..., VXF43... s vyhříváním vřetene a při teplotě média nižší než -5 °C musí být ucpávka vřetene vyměněna

  • Zdvih 40 mm

  • Jmenovitý průtokový součinitel Kvs od 50 do 630 m3/h

  • Použití pouze s hydraulickými pohony SKC

  • Pro páru ventil funguje s opačným směrem proudění

  • Ventily VVF43..K s tlakově kompenzovanou kuželkou pro regulaci vysokých tlakových diferencí

Aplikace

  • V kotelnách, zařízeních dálkového vytápění, chladicích zařízeních, chladicích věžích, topných systémech a v klimatizačních jednotkách jako regulační nebo uzavírací ventily.

  • Pro otevřené a uzavřené okruhy.