Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Ke stažení – SW – SISTORE MX NVS - upgrade

Upgrade pro síťová zařízení z řady SISTORE MX NVR a NVS


Vlastnosti

  • bližší informace o zařízeních z řady SISTORE MX NVR a NVS naleznete v kategorii "NVR - řada MX NVR a NVS"

  • dostupné pouze pro proškolené a certifikované partnery nebo v servisním středisku SIEMENS

  • soubory s SW jsou chráněny heslem

Aplikace

  • Důležitá upozornění:

  • při probíhajícím upgrade SW nevypínejte zařízení, neodpojujte USB zařízení... atd.

  • upgrade SW podstupujete na vlastní nebezpečí

  • na poškození zařízení nesprávným provedením upgrade SW se záruka nevztahuje

  • struktura databáze záznamů zařízení v2.70 a vyšší není kompatibilní s předchozími verzemi

  • upgrade není určen pro zařízení z řady SISTORE MX a MX PRO


Soubory ke stažení