Archiv – DS1100 (ŘADA 600)

Kolektivní hlásiče elektrické požární signalizace AlgoRex - řada DS1100 (řada 600)

Kolektivní automatické hlásiče požáru se instalují na stropy místostí v chráněných prostorách objektu a slouží podle svého určení pro sledování vývinu kouře nebo nárůstu teploty jako příznaků vznikajícího požáru. Informace zjištěné hlásičem jsou přenášeny po příslušné lince do ústředny EPS, která případné nestandardní situace zpracovává dle svého nastavení. V případě připojení více kolektivních hlásičů na jedné lince situaci vyhodnocuje jako událost na celé příslušné lince. Rozlišení místa poplachu pomocí paralelních indikátorů

Vlastnosti

 • Širokospektrální kolektivní hlásiče kouře:

 • opticko-kouřové hlásiče využívají pro detekci požáru princip rozptylu světla

 • DO1101A - včasné varování před požáry s výskytem plamene a vývinem kouře a doutnajícími požáry, citlivost 3%/m

 • DO1103A - vyšší citlivost (1,1%/m) pro využití do nasávacích komor

 • DO1104A - vyšší citlivost (1,8%/m) pro včasné varování před požáry s výskytem plamene a vývinem kouře a doutnajícími požáry (např. nasávací systém)

 • Teplotní hlásiče:

 • vyhodnocují jak dosažení nastavené prahové hodnoty teploty, tak i rychlost nárůstu teploty v čase

 • DT1101A - hlídání místností a technologií, kde v případě požáru dojde k rychlému nárůstu teploty nebo kde nelze použít jiný typ hlásiče; použití pro teplotu okolí do +50°C

 • DT1102A - hlídání místností a technologií s běžným výskytem vyšší teploty (až +70°C)

Aplikace

 • kolektivní hlásiče se obecně využívají buď ve velmi malých objektech (byty, rodinné domy) nebo ve velkých místnostech (sklady)

 • DO1104A s vyšší citlivostí lze využit při potřebě rychlejší odezvy na kouř, např. v nemocničních pokojích, archivech a muzeích, nebo nasávací jednotce pro VZT

 • náhrada stávajících systémů EPS s požadavkem využití již instalovaných rozvodů

 • rozšíření starších systémů EPS

 • náhrada starších hlásičů EPS při jejich poruše


Výhody

 • vysoká spolehlivost a stabilita

 • vysoká odolnost vůči elektromagnetickému rušení (50V/m), vlhkosti a korozi

 • moderní design

 • pomocí vestavěného indikátoru lze jednoduše určit, který hlásič byl aktivován

 • kompatibilní se všemi ústřednami Siemens, které pracují s kolektivním vyhodnocováním signálu

 • hlásiče jsou vyrobeny z bezhalogenového plastu a neobsahují zdroje radioaktivního záření

 • snadná instalace a likvidace