Archiv – FC 700A-1

Modulární ústředna elektrické požární signalizace

Ústředny FC700A jsou pro svou vysokou flexibilitu vhodné pro velké aplikace v nejrůznějších odvětvích (rozlehlé areály, průmyslové objekty, komplexy budov). 

Vlastnosti

 • Modulární výstavba přesně dle potřeby

 • Základní výstavba obsahuje

 • --Skříň pro 10 modulů

 • --Procesorovou desku s rozhraním C-Bus

 • --Ergonomicky uspořádanou klávesnici

 • --Přehledný LCD displej dot-matrix 240x128 s 16 řádky

 • --Zdrojový díl B2F020

 • --modul E3G070 se základními vstupy a 7 výstupy

 • --modul E3M111 pro 4 kruhové linky

 • --modul E3C011 pro nesymetrické/symetrické dobíjení baterií

 • --připojovací svorkovnici 2x 20 polí Z3I1060 a propojovací kabel Z3I1050

 • Další volitelně vestavitelné moduly (až dalších 7):

 • --modul E3M111 pro 4 kruhové linky (MAX. DALŠÍ 3)

 • --modul E3M080 pro 8 konvenčních linek (MAX. 4)

 • --modul E3L020 pro 16 vstupů nebo výstupů

 • --modul E3G060 pro 6 hlídaných výstupů

 • --modul E3G050 pro 8 relé 24V/2A (max.4A)

 • --modul E3I040 pro připojení až 32 LON periferií (MAX.1)

 • --modul E3I020 se dvěma rozhraními RS232 (MAX.1)

 • --dvojitý modul E3L030 pro připojení VdS periferií (OPPO a KTPO) (MAX.1)

 • --dvojitý modul E3H020 – gateway FG700A pro připojení nadstavby (AS200) nad síť C-Bus (MAX.1)

 • Každou ústřednu lze rozdělit na 4 virtuální podsystémy s vlastními časy T1 a T2

 • Podmiňování výstupů ústředny logickými operátory AND, OR, NOT a časovými plány

 • Velmi uživatelsky přívětivý, intuitivní a bezpečný způsob ovládání i při rozsáhlém systému

 • Zjednodušená obsluha pomocí soft kláves a jejich aktuální kontextové funkce na displeji

 • Současné zobrazení 6 zkrácených nebo 2 plných hlášení (3-řádkový popis události)

 • Možnost volitelně nastavit na displeji každé ústředny úplné, částečné nebo žádné zobrazení událostí a ovládání vybraných podsystémů z ústředen v celé síti.

 • Zobrazení nápovědy dle kontextu nebo předem uložených pokynů pro zásah

 • Přístup do ovládacího systému pomocí klíče nebo hesla s až 9 rozsahy oprávnění

 • Paměť pro 1000 událostí; cyklický přepis, nastavitelný v případě potřeby do režimu ochranu přepisu událostí, které nejsou starší než nastavený časový limit

 • Až 16 stanic FC700A, FT700A nebo FG700A možno provozovat v síti C-Bus

 • Ovládání a signalizace pomocí až 15 ovládacích terminálů FT700A (stejné funkce jako na ústředně)

 • Možnost křížení výstupů v rámci sítě (overlapping), kdy je výstup na jedné ústředně možno podmínit akcí libovolného prvku na libovolné jiné ústředně

 • Provoz až 15 x 1000 hlásičů SynoLOOP300 nebo AlgoRex DS1130

 • Přepnutí do nouzového režimu při poruše (EN54-13)

Aplikace

 • velké administrativní, komerční a průmyslové objekty a areály


Výhody

 • modulární systémová architektura pro snadné rozšiřování systému

 • síťovatelnost na C-Bus

 • velmi jednoduché a bezpečné ovládání pomocí soft tlačítek s kontextovou navigací

 • nouzový provoz zajišťující v případě poruchy CPU zpracování poplachové informace