Advantage Services™

Modulární servisní koncept Advantage Services jsme pro Vás uspořádali do čtyř základních ucelených programů.
 


Servisní program Basic:

Tento program je určen pro zákazníky, kteří chtějí provádět zkoušky činnosti zařízení (pololetní kontroly) vlastními pracovníky. Jedná se o program poskytující pouze základní správu bezpečnostního systému. Nutnou podmínkou je proškolení těchto pracovníků výrobcem zařízení včetně jejich vybavení originálními zkušebními přípravky. Servisní program Basic nesplňuje všechny požadavky dle platné legislativy ČR. Pro jejich splnění je nutná samostatná kontrolní činnost pracovníků zákazníka.


Servisní program Standard:

Tento program splňuje v plném rozsahu požadavky platné legislativy ČR a provozních předpisů výrobce zařízení. Jedná se o program poskytující pouze základní správu bezpečnostního systému. Pro kontrolu požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) je požadována součinnost pracovníků zákazníka.


Servisní program Advantage:

Tento program splňuje v plném rozsahu požadavky platné legislativy ČR a provozních předpisů výrobce zařízení. Jedná se o program poskytující základní správu bezpečnostního systému s možností rozšíření na plnou správu.


Servisní program Advantage Plus:

Tento program splňuje v plném rozsahu požadavky platné legislativy ČR a provozních předpisů výrobce zařízení. Jedná se o program poskytující plnou správu bezpečnostního systému.


Každý z výše uvedených programů lze libovolně rozšířit o další moduly a vytvořit tak servisní program šitý na míru. Pro bližší informace o možnostech rozšíření se, prosím, obraťte na kontakty ve Vašem regionu.