SiPass integrated – licence

ASE5100-DO Licence pro rozšíření databáze o 8 dveří

Standardní licence ASL5100-SE obsahuje databázi 24 dveří. Rozšíření ASE5100-DO umožňuje zvyšovat počet dveří v násobcích 8 až do 1024 dveří.

ASE5100-WS Doplňující licence pro pracovní stanici

ASE5100-WS rozšiřuje standardní licenci ASL5100-SE o jednu licenci pro další pracovní stanici. Pro více než 5 paracovních stanic je vyžadován Microsoft SQL Server, který není součástí instalačního CD a musí být zakoupen odděleně.

ASE5300-ID Licence pro zpracování obrazu a potisk karet

Licence umožnuje rychlé a snadné pořízení fotografie držitele karty pomocí připojené kamery a následný tisk karty. Součástí je editor pro vytváření vlastních návhů karty, i oboustranných, včetně firemního loga, fotografie, podpisu a informacích o držiteli karty.

ASE5300-MF Licence pro zasílání zpráv

Licence umožňuje zasílání poplachových nebo jiných zpráv systému SiPass na pager, mobilní telefon nebo email. V případech kdy pracovní stanice SiPass nemá trvalou obsluhu systém informuje klíčové osoby o stavu systému, které mohou reagovat odpovídajícím způsobem bez zbytečné časové prodlevy.

ASE5300-AP Licence pro personální zpracování dat software třetích stran

Licence povoluje SiPass HR API (Application Programming Inteface), rozhraní které umožňuje externímu software přístup k informacím databáze SiPass. Externí aplikace, například software pro personalistiku, může vytvářet nové uživatele karet, měnit jejich přístupová práva, získávat informace o průchodech dveřni apod.

ASE5300-VM Licence pro návštěvnický modul

Návštevnický modul řeší problém registrace a omezení pohybu návštěvníků objektu. Modul graficky odděluje databázi držitelů karet od databáze návštěvníků avšak zachovává stejné možnosti zadávání informací, časová omezení, potisk a kódování karet.

ASE5300-LE Licence pro ovládání výtahů

Řídící jednotka AC5100 spolu s výstupním modulem AFO5100 může pracovat jako řídící jednotka výtahu. Na základě přístupových karty je umožněn nebo zakázán přístup do jednotlivých podlaží výtahu. Licence ASE5300-LE umožňuje konfigurovat ovládání výtahů, řazení výtahů do skupin, přidělování přístupových práv apod. Výtah se stává souřástí bezpačnostního systém podobně jako dveře a další přístupové body.

ASE5300-GT Licence pro kontrolu pochůzek strážných (Guard Tour)

Licence umožní využít systém kontroly vstupu také pro kontrolu ostrahy a jejích pochůzek po objektu. Pro kontrolu pochůzky se využívá již instalovaných technických prostředků, jako čteček a vstupních bodů. Není již třeba instalovat specializovaný systém. Oproti klasickým systémům kontroly ostrahy přináší SiPass výhodu on-line kontroly pochůzky, automaticky jsou generovány poplachy pokud ostraha neprojde úsek v danném čase. Ostraha může dále pomocí instalovaných čteček vyvolat tísňový poplach. Pochůzky mohou být generovány náhodně nebo specificky pro určité členy ostrahy.

ASE5300-GP Licence pro grafickou prezentaci map objektu

Licence umožní používat grafickou prezencaci budovy, kterou si uživatel vytvoří ve vestěném grafickém editoru nebo importuje z jiných aplikací. Prvky systému SiPass prezentují svůj stav pomocí ikonek, které lze uživatelsky upravovat. Dále lze vytvářet vlastní ikony a jim přiřazovat určité akce: spuštění podmínkového příkazu, přepnutí/zobrazení kamery, spuštění záznamu DVR apod.

ASE5300-ME Licence pro kódování Mifare karet

MIFARE karty nejsou používány pouze systémy kontroly vstupu, ale také jinými aplikacemi. Použitím licence pro kódování MIFARE karet mohou být karty přeprogramovány pro využítí v dalších aplikacích. Dále tato licence umožňuje naprogramovat čisté karty pro použití v systému SiPass.

ASE5300-DV Licence pro ovládání DVR jiných výrobců

Základní licence ASL5000-SE umožňuje připojení DVR SISTORE. Rozšířením systému o ASE5300-DV lze připojit DVR jiných výrobců.

V současnosti prodporované produkty:

  • Dedicated Micros - Digital Sprite 2

  • Kodicom Diginet D4416

  • Kodicom Diginet D44216

  • Kodicom Diginet D4408M

  • Kodicom Diginet D4404M

ASE5300-TR Licence pro sběr a export dat do systému personalistiky

Licence umožňuje sběr dat ze systému kontroly vstupu SiPass a jejich export do systému jiných výrobců zpracovávajících personální a mzdovou agendu.