Close share layer

Share this page on...

Kontaktní osoba:

Josef Tuhý 

Mobile: +420 603 459 333
Tel.: +420 233 033 524

 josef.tuhy@siemens.com

Cena jako jediné výběrové kritérium?

Je samozřejmé, že cena je jedním z hlavních kriterií při výběru jakéhokoliv zboží nebo služby. Nešťastné však je v řadě případů takové rozhodování, kdy cena je jediným kriteriem výběru. Taková strategie je možná použitelná při koupi holicího strojku nebo ledničky pomocí e-shopu na internetu, ale důsledkem jejího použití při výběru dodavatele elektronického bezpečnostního systému je většinou zklamání. Proč? Protože kupujeme-li holicí strojek, ledničku, nebo auto, kupujeme již hotový výrobek. Zvolíme-li známou značku, nebudeme mít v případě potřeby problém ani se zajištěním servisu. Kupujeme-li však čipový systém, závisí výsledná kvalita nejen na kvalitě prvků, ze kterých je složen, ale i na profesionální zdatnosti a pečlivosti toho, kdo z těchto prvků systém tvoří, tj. dodavatele systému. Řádnou pozornost je třeba věnovat rozšíření systému na českém trhu, zázemí dodavatele a v neposlední řadě přispívá ke kvalitě servisních prací též nepřetržitá pohotovost servisního střediska. Všech těchto a mnoha dalších služeb může zákazník využít, projeví-li zájem o čipový systém Siemens.

Časté dotazy

 

Otázka: Uvádíte, že k řádnému uzamčení dveří dojde až poté, co jsou dveře uzavřeny samozavíračem. Co se stane, když někdo úmyslně nechá dveře otevřené?

 
Odpověď: K této situaci může dojít – ať už použitím zarážky dveří, vložením předmětu mezi dveře apod. Zůstanou-li dveře otevřené, resp. nedovřené, není uzamčení samozřejmě možné.V případech s vyšším důrazem na bezpečnost se situace řeší tak, že stav otevření dveří na dobu delší než je nastavená hodnota je vyhodnocen a signalizován. To znamená, že systém může být nastaven např. tak, že otevření dveří nesmí být delší než 30 sekund. Zůstanou-li dveře otevřené déle, je to signalizováno buď lokální akustickou signalizací, tj. sirénkou, která houká tak dlouho, dokud nedojde k uzavření dveří, anebo pomocí GSM komunikátoru, který informuje o situaci odesláním SMS zprávy na naprogramovaná tel. čísla. V těchto případech je pak nutno vyřešit i možnost vypnutí výše zmíněné signalizace v případech, kdy je delší otevření dveří žádoucí (při stěhování apod.).


Otázka: Co se stane, když jsou dveře otevřeny násilně – bez použití čipu?

 
Odpověď: Obdobně jako v případě delšího otevření dveří může být tato situace signalizována jak lokálně sirénkou, tak na dálku prostřednictvím SMS zprávy.


Otázka: Je možné instalovat Systém SiPass Entro i na stávající dveře?

 
Odpověď: Ano. Za předpokladu, že dveře jsou již vybaveny elektromechanickým zámkem. V opačném případě je nutné dveře doplnit o elektromechanický zámek či přídržný magnet.


Otázka: Systém SiPass Entro má centrální správu z jednoho místa pomocí PC distribuovanou inteligencí. Musí být online zapnutý počítač?

 
Odpověď: Ne, pouze pokud se provádí změny v konfiguraci a nebo stahuje informace o průchodech nebo vydávání/blokování čipů. Všechny informace se automaticky ukládají do hlavní řídící jednotky.


Otázka: Je možné další využití čipů?

 
Odpověď: Ano, například k rezervaci vstupu do místností sušáren, prádelen a dalších prostor v domě.


Otázka: Je možné získat reference na již realizované projekty?

 
Odpověď: Samozřejmostí nabídky naší společnosti jsou reference se jmény osob, které jsou v příslušném objektu odpovědné za provoz systému. Na požádání je možné tyto osoby kontaktovat a zeptat se jich, jak byly spokojeni s řemeslným provedením a s kvalitou dodávky a prací.