Popis systému

Čipový systém se skládá ze dvou základních částí, kterými jsou Čipový systém Siemens a Elektromechanické zámky eventuálně nové vchodové dveře.

Čipový systém Siemens se skládá z těchto prvků:

Software

Každý správce se dříve či později dostane do situace, kdy bude chtít zrušit oprávnění přístupu pro některý čip (např. v případě ztráty čipu), anebo naopak přidat další čip s oprávněním vstupu. Moderní systém Siemens, umožňuje tyto operace provádět pohodlně, a to pomocí počítače, vybaveného uživatelským softwarem Entro. Samozřejmostí je, že v okamžiku připojení počítače s hlavní řídící jednotkou dojde ke kompletní synchronizaci všech údajů jak v počítači tak i v hlavní řídící jednotce, dále dojde i k zálohování dat průchodů dveřmi.  Především v případě větších domů, kdy uvedené operace je nutno provádět častěji, si lze práci bez použití počítače s uživatelským software jen velmi těžko představit. Připojení počítače i práce se software je jednoduchá a zvládne ji každý, kdo zvládá běžnou základní práci s počítačem.

Hlavní řídicí jednotka

Je tím prvkem v celém systému, který přijme údaje ze čtečky, porovnává je s databází ve své paměti a rozhoduje, zda právě přiložený  čip/karta ke čtečce,  má/nemá  oprávnění ke vstupu. Toto ověření proběhne v řádu milisekundy. Řídicí jednotka si rovněž pamatuje historii průchodů. 

  • Dveřní jednotka

  • Možnost připojení ovládání výtahu

  • Bezkontaktní čtečka čipů s protokolem Cotag, EM, HID, MIFARE,  atd


Čipy nebo karty

Slouží k identifikaci oprávněného uživatele. K identifikaci dojde po přiložení čipu ke čtečce, umístěné u vchodových dveří. Firma Siemens používá pro bytové domy bezkontaktní čipy ve formě přívěsku ke klíčům se čtecí vzdáleností několik cm od čtečky. Cenová úroveň se pohybuje od 40 Kč do 120 Kč bez DPH. Příkladem velmi spolehlivého čipu je např. IB44 firmy Siemens s číslem potištěným na klíčence, pro jednoduchou kontrolu (např. v případě ztráty čipu), pro zablokování správného čipu.Při použití vhodné čtečky může jako čip sloužit i karta používaná provozovatelem hromadné dopravy, například In-karta, Opencard, Plzeňská karta apod. Provozovatel systému ACS tím může výrazně ušetřit na nákladech za čipy. Nájemník získá výhodu jedné identifikační karty pro více účelů.


Napájecí zdroj

Napájecí zdroj zajišťuje napájení všech prvků, a to většinou napětím 12V stejnosměrných. Jeho součástí je i záložní bezúdržbový akumulátor, který zajistí řádnou funkci systému i při výpadku síťového napětí. Naše firma dimenzuje akumulátor většinou tak, aby udržel systém v provozu po dobu cca 12 hodin výpadku síťového napětí.

  • GSM brána pro přenos SMS zpráv o stavu celého systému


Kabelový rozvod

Rešen formu sběrnice, propojující řídicí jednotku a jednotlivé dveřní jednotky. Dále je jeho součástí propojení každé dveřní jednotky s její bezkontaktní čtečkou a zámkem. Kabelový rozvod vychází většinou z kanceláře družstva či SVJ, kde je instalován napájecí zdroj a kde je možno se k systému připojit pomocí počítače.

Kabelový rozvod bývá proveden většinou v elektroinstalačních lištách nebo trubkách. V případech s vysokými nároky na estetiku provedení se zhotovuje kabelový rozvod pod omítkou. To je výrazně pracnější, pomalejší a tedy dražš