Hlavní výhody

Bezpečnost

Vandalismus, neoprávněný, pobyt cizích osob ve společných prostorách domu, nekontrolované vlastnictví klíčů. S tím vším se potýkají majitelé a nájemníci bytových domů.

Systém kontroly vstupu SiPass Entro nabízí jednoduché řešení problému vandalismu elektronickým zabezpečením vchodů do domu a dalších prostor pomocí bezkontaktních čipů. Každý nájemník domu je vybaven identifikačním prvkem (čipem), kterým je určeno, zda má přístup do domu či ne. V případě ztráty čipu jej lze snadno vyřadit ze systému a zabránit případnému nálezci jeho použití. Odpadá složitá a těžko kontrolovatelná práva klíčů, kdy nikdo vlastně neví kolik duplikátů klíče existuje.


Flexibilita

Nájemníkovi je třeba rychle umožnit přístup do domu, bez dlouhého čekání na výrobu klíčů.Ztráta klíče znamená výměnu zámkové vložky a všech klíčů.

SiPass Entro přidělí jedním kliknutím nájemníkovi vstupní čip nebo zakáže vstup ztracenému čipu. Jelikož nájemníci nemusí vlastnit klíče od vstupních dveří, minimalizuje se riziko jejich ztráty a šetří se tím náklady na případnou výměnu vložky. SiPass Entro může být svázán s videokamerou, která v případě násilného otevření dveří automaticky zaznamená video s obrazem osoby, která událost způsobila. Další možností je rezervace místnosti, například blokové prádelny, pro potřeby nájemníka na určitou předem stanovenou dobu.


Dálková správa

Ne každý bytový dům má správce, který by mohl programovat elektronickou kontrolu vstupua vydávat karty.

SiPass Entro umožňuje dálkovou správu a centrální výdej karet až pro 10 000 objektů. Vlastník více domů, například bytové družstvo, může zřídit jedno centrální pracoviště správy kontroly vstupu do všech svých objektů. SiPass Entro může být spravován pomocí internetu nebo přes vnitřní počítačovou síť majitele objektu.

  • v případě ztráty jednoho čipu je možno jak daný identifikátor (karta/čip) vymazat ze systému a tím jej učinit nepoužitelným, tak lze i vysledovat případný pokus o jeho zneužití v případě že je tento identifikátor zcizen, nebo nalezen osobou, která se tímto způsobem pokusí o neoprávněné vniknutí do vašeho objektu

  • povolení, či zakázání přístupu do určitých prostor dle předem definovaného časového, denního a svátkového harmonogramu/kalendáře