Close share layer

Share this page on...

Poznámky k uvedení do provozu

 

Funkce a nastavení, na které se při uvádění do provozu často zapomíná:

Uvedení do provozu systému Synco living je velmi jednoduché. Praxe však ukazuje, že některé funkce a parametry se při zprovozňování často buď opomíjejí, nebo se nenastavují na správné hodnoty. Rádi bychom vás na ně na této stránce upozornili, aby Synco living pracovalo k plné spokojenosti a přinášelo vám nejvyšší možné úspory.


Zapnutí / vypnutí požadavku na teplo nebo na chlad dle polohy ventilů v místnostech.

Signál požadavku na teplo (nebo na chlad) se generuje v závislosti na individuálním nastavení každé skupiny místností (radiátory, podlahové vytápění) dle nejvíce otevřeného ventilu z dané skupiny místností. Z výroby jsou nastaveny velmi nízké hodnoty: při otevírání ventilů se požadavek začne generovat od 5% otevření ventilů a při zavírání se požadavek vypne až při uzavření ventilu na 1% zdvihu. Když si uvědomíme, že se tyto hodnoty týkají převážně termostatických ventilů, hovoříme prakticky o téměř uzavřených ventilech. Z tohoto důvodu doporučujeme změnit tovární nastavení následujících parametrů na vyšší hodnoty:

Hlavní menu > Skupiny místností > Skupina místností X > Nastavení > Poloha ventilu Pož tepla Zap:
(Zapnutí požadavku)

Pro skupinu místností se servopohony SSA955:                             doporučujeme nastavit 10 – 15%
Pro skupinu místností s RRV918/RRV912 a termickými pohony:      doporučujeme nastavit 25 – 30 %

Hlavní menu > Skupiny místností > Skupina místností X > Nastavení > Poloha ventilu Pož tepla Vyp: 
(Vypnutí požadavku)

Pro skupinu místností se servopohony SSA955:                              doporučujeme nastavit 5 – 10%
Pro skupinu místností s RRV918/RRV912 a termickými pohony:      doporučujeme nastavit 20 – 25 %

Podrobnější informace naleznete zde.


Optimalizace zapnutí / vypnutí regulace.

Optimalizace času zapnutí / vypnutí regulace posouvá přepnutí druhu provozu oproti naprogramovaným časům tak, aby se využívalo tepelné dynamiky budovy (doba zahřátí a vychladnutí). Tím je zajištěno, že se žádané teploty dosáhne právě v nastavený čas (např. na konci prázdninového režimu).

Pokud se to nepodaří (příliš brzy nebo pozdě), vypočte se nové posunutí změny režimu, které se aplikuje další den.

Optimalizace začátku / konce regulace se projeví pro všechny změny mezi žádanými teplotami, vyjma přepínání mezi standardní a komfortní teplotou.

Maximální hodnota časového posunutí díky optimalizaci může být omezena, a to rozdílně pro začátek a konec regulace (např. optimalizace startu 8 hodin / optimalizace konce 01.00 hh.mm).

Z výroby je nastaveno --- ---- čímž je funkce optimalizace deaktivována.

Hlavní menu > Místnosti > Místnost X > Nastavení místnosti > Max čas Op startu:

Doporučené nastavení:
Radiátory:                   3 – 6 hodin
Podlahové vytápění:     5 – 10 hodin

Hlavní menu > Místnosti > Místnost X > Nastavení místnosti > Max čas Op vypnutí:

Doporučené nastavení:
Radiátory:                   1 – 2 hodiny
Podlahové vytápění:     1 – 3 hodiny

Podrobnější informace naleznete zde.


Zobrazení grafu průběhu venkovní teploty a tlaku vzduchu za posledních 24 hodin.

Jestliže je v systému použité meteorologické čidlo QAC910, může centrální jednotka QAX9.. zobrazovat grafy průběhu venkovní teploty a tlaku vzduchu za posledních 24 hodin. Zadejte ANO v nastavení:

Hlavní menu > Uvedení do provozu > Základní konfigurace > Info stránky > Průběh venkovní T:

Hlavní menu > Uvedení do provozu > Základní konfigurace > Info stránky > Průběh tlaku Vzd:

Podrobnější informace naleznete zde.


Připojení centrální jednotky k web serveru OZW772:

Aby bylo možné navázat komunikaci mezi web serverem OZW772 a centrální jednotkou QAX9xx, musí se na centrální jednotce Synco living změnit nastavení adresy přístroje na sběrnici KNX. Z výroby je nastavena na 255, což má význam, že centrální jednotka po sběrnici KNX nekomunikuje. Změňte nastavení na jakoukoliv hodnotu v intervalu od 1 do 254 kromě 150, což je z výroby nastavená adresa web serveru. Poté bude centrální jednotka komunikovat a bude možné provést vygenerování webové stránky centrální jednotky ve web serveru.

Hlavní menu > Uvedení do provozu > Komunikace po sběrnici > Základní nastavení > Adresa přístroje:

Podrobnější informace o obsluze a uvedení do provozu web serveru OZW772 naleznete zde.


Radiátory a podlahové vytápění v jedné místnosti

Systém Synco living nezná aplikaci s radiátory a podlahovým vytápěním ve stejné místnosti a proto neumožňuje přihlásit do jedné místnosti kombinaci kanálu regulátoru topných okruhů RRV912/918 a regulačního servopohonu SSA955. Jak tedy v praxi řešit regulaci místnosti, kde je jak radiátor, tak podlahové vytápění?

Jedním z možných řešení je vytvoření dvou fiktivních místností, jedné s radiátory, druhé s podlahovým vytápěním a jejich vzájemné provázání datovými body komunikace KNX v S-módu. Výhodou takovéhoto řešení je, že nám postačí jen jedno teplotní čidlo, pouze jednou se nastavuje časový program i žádané teploty. Káždá z fiktivních místností se nastaví podle typu jako radiátorové nebo podlahové vytápění / chlazení a přiřadí se do příslušné skupiny místností. Tím se zajistí, že každá z fiktivních místností pracuje se správnými PID konstantami regulace, které odpovídají charakteru vytápění / chlazení a do zdroje se generuje vždy správný požadavek na teplo nebo na chlad.

Podrobnější informace naleznete zde. Vzorový projekt pro ETS4/5 je ke stažení zde.

Vzájemná vazba datových bodů řídicí a podřízené fiktivní místnosti: