Close share layer

Share this page on...

Dálkové ovládání systému Synco living přes GSM signál

Systém Synco living umožňuje sepnutím kontaktů externího zařízení změnit aktuální druh provozu (např. Ochranný režim) na předem definovaný režim (např. Standard nebo Komfort). K tomuto účelu lze používat jakékoliv zařízení vybavené výstupním relé s beznapěťovými kontakty.

V praxi se osvědčil GSM dálkový ovladač GD04K. Kromě přepínání druhu provozu systému Synco living je možné využít GSM dálkový ovladač také pro hlášení stavů různých zařízení, průmyslové aplikace apod..

GD04K je vybaven čtyřmi vstupy, dvěmi výstupními relé se spínacím kontaktem.

Uvedení do provozu je možné provádět lokálně nebo vzdáleně pomocí počítače a programu GD-link. Program slouží pro načtení a změnu nastavení GD04K. Kromě programu GD-link je možné využít nastavovací stránku nebo zařízení nastaviit pouze pomocí SMS zpráv.

Ovládání lze provádět pomocí standardní SMS nebo prozvoněním. Pro ovládání jsou k dispozici dva silové výstupy, které mohou být stavové nebo impulzní. Pro hlášení stavu má GD-04K čtyři vstupy reagující na spojení s GND. Aktivace a deaktivace vstupu může být hlášena formou SMS, prozvoněním nebo kombinací obou možností.

Připojení GSM dálkového ovládání  GD04K k systému Synco living:

GD04K a Synco living