Close share layer

Share this page on...

Funkce dohledu (pouze QAX913 a QAX910)

Centrální jednotka QAX913 sleduje připojené dveřní a okenní kontakty, detektory kouře, úniku plynu, CO a úniku vody a podle potřeby zapíná odpovídající bezpečnostní zařízení.


Detektor úniku vody QFP910 (pouze pro QAX913)

Detektor detekuje únik vody pomocí čidla se dvěma kontakty a spouští příslušný alarm. Tento radiový signál je bezdrátově přenášen do centrální jednotky.


Dveřní / okenní kontakt wave AP 260

Dveřní / okenní kontakty detekují otevřené dveře nebo okno a posílají tuto informaci bezdrátově centrální jednotce. Mohou být využity také jako oddělené digitální vstupy (např. pro sledování uzavření dveří domácího mrazáku).


Výstrahy

Pokud nastane v systému porucha, zobrazí se na displeji centrální jednotky poruchové hlášení. Centrální jednotka může také vydat zvukový signál a přeposlat poruchové hlášení po sběrnici (KNX TP1).Centrální jednotka QAX913 a QAX910 také umožňuje sepnout výstupní kontakt a aktivovat tím externí signalizační zařízení (např. vnitřní nebo venkovní sirénu).


Dohled nad přístroji

Připojené bezdrátové přístroje jsou v pravidelných intervalech monitorovány. Když se přeruší vysílání rádiového signálu nebo když jsou baterie blízko vybití, objeví se na centrální jednotce chybové hlášení.