Close share layer

Share this page on...

Funkce systému

Synco living může regulovat, řídit, zapínat, vypínat a zobrazovat téměř vše, co vám zpříjemňuje život.


Bezdrátový systém automatizace domácnosti pro rodinné domky nebo byty. Slouží pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých místnostech. Lze jím ovládat jak servopohony na jednotlivých otopných tělesech, tak regulátory topných okruhů, kterými se řídí buď jednotlivé smyčky podlahového vytápění nebo otopná tělesa připojená přes centrální rozdělovač. Do systému lze zařadit regulační modul RRV934 umožňující kromě jiného předregulaci teploty topné vody až pro dvě skupiny místností (radiátory, podlahové vytápění).

Nově byl systém doplněn o možnost řízení podlahového chlazení, dále byl rozšířen o odečítání údajů o spotřebě tepla, vody, elektrické energie, plynu případně dalších energií. Navíc byly upraveny funkce časovače domácnosti a dohledu.

Systém Synco living je založen na bezdrátové komunikaci jednotlivých částí prostřednictvím protokolu KNX RF. Aplikaci systému Synco living je proto možné přizpůsobit okamžitým potřebám, finančním možnostem a samozřejmě i momentální stavební situaci. Po letech je tak možná integrace dalších komfortních funkcí, stejně jako rozšíření systému o další místnosti.


Funkce systému

Systém Synco™ living nabízí řadu možností. Kromě regulace prostorové teploty a přípravy teplé vody umožňuje tento systém řídit ventilační jednotku, ovládat osvětlení, rolety a žaluzie, monitorovat detektory kouře, dveřní/okenní kontakty a detektory úniku vody, vydávat varovné zvukové signály pomocí sirén, spouštět klimatizační jednotky a shromažďovat a zobrazovat údaje o spotřebě energie.

Centrální jednotka QAX903 nebo QAX913

Srdcem systému je centrální jednotka. Řídí provoz celého systému a zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými přístroji.