Close share layer

Share this page on...

Odečítání údajů o spotřebě energií (pouze QAX913 a QAX903)

Údaje o spotřebě se shromažďují v modulu pro připojení měřičů spotřeby. K němu je možné připojit jak měřiče s M-bus komunikací, tak měřiče s impulzním výstupem. Získaná data se zobrazují na centrální jednotce a mohou být také přes KNX TP1 odesílána na webový server, odkud je lze dálkově načítat přes Ethernet (volitelné).


Modul pro připojení měřičů spotřeby WRI982

Do každého modulu pro připojení měřičů spotřeby lze připojit maximálně 3 měřiče M-bus a 2 impulzní měřiče (Reed kontakt, Reed kontak s NAMUR a polovodičový výstup S0). Údaje o spotřebě jsou bezdrátově odesílány do centrální jednotky přes KNX RF.