Close share layer

Share this page on...

Ovládání rolet a žaluzií (pouze QAX913 a QAX910)

Centrální jednotka umožňuje řízení osvětlení, rolet a žaluzií.


Osvětlení

Připojená svítidla mohou být spínána nebo stmívána buď přes centrální jednotku nebo ručně lokálními spínači (vysílači).

Různé nastavení jednotlivých svítidel může být uloženo v centrální jednotce jako scéna a kdykoliv později vyvoláno zpět.

Kromě ručního ovládání může být osvětlení navíc spínáno časovým programem buď pro simulaci přítomnosti osob nebo pro různé pravidelné činnosti.


Rolety a žaluzie

Rolety nebo žaluzie mohou být ovládány stisknutím tlačítka z centrální jednotky nebo externími spínači (vysílači) po krocích nebo mohou být plně otevřeny nebo uzavřeny.

Polohy rolet a žaluzií (úplné otevření nebo úplné uzavření) mohou být uloženy jako scény a kdykoliv později opět vyvolány.

Kromě ručního ovládání mohou být rolety a žaluzie řízeny také podle časového programu nebo událostí.

Nastavení osvětlení a polohy žaluzií mohou být společně uloženy jako jedna scéna nebo společně přednastaveny po vyvolání příslušné scény.


Ovládání osvětlení, rolet a žaluzií

Osvětlení, rolety a žaluzie mohou být ovládány z centrální jednotky pomocí tzv. univerzálních kláves.

Předpokladem pro toto ovládání je, že ovladače světel a žaluzií mají schopnost navázat rádiovou komunikaci protokolem KNX-RF (např. RF moduly Hager) nebo KNX TP1 (přístroje připojené po datové sběrnici).


Ochrana venkovních žaluzií a markýz před silným větrem

Systémem Synco living je kromě jiného možné ovládat také venkovní žaluzie nebo markýzy. Aby nedošlo k jejich poničení při silném větru, je třeba je včas vytáhnout a hlavně zajistit, aby je po dobu trvání silného větru nebylo možné stáhnout. K tomuto účelu  lze použít čidlo větru 5WG1257-3AB42 s komunikací po sběrnici KNX TP1. Oproti jednoduchým mechanickým anemometrům s kontaktním výstupem má tu výhodu, že informaci o silném větru odesílá na sběrnici KNX cyklicky. Tím lze zajistit, že ačkoliv logika ovládání žaluzií pracuje v Synco living systémem „poslední vyhrává“, nedojte při silném větru k opětnému stažení žaluzie nebo markýzy ručním příkazem. Čidlo se se systémem Synco living propojuje po sběrnici KNX TP1 a vzájemná komunikace probíhá v S-módu. Pro nastavení přístrojů (centrální jednotka QAX913, web server OZW772 a čidlo větru) a vzájemné propojení datových bodů lze nalézt inspiraci v KNX demo projektu konfiguračního programu ETS.

Ochrana venkovních žaluziií před silným větrem