Close share layer

Share this page on...

Regulace vytápění

Centrální jednotka shromažďuje požadavky na teplo ze skupin místností a zasílá celkový požadavek do regulátoru zdroje tepla (kotel, tepelné čerpadlo, kombinace různých zdrojů tepla atd.).

Centrální jednotka zasílá informace pro předregulaci příslušné skupiny místností a hodnoty pro omezení maximální nebo minimální teploty zpátečky do regulačního modulu RRV934.

Navíc jednotka zasílá aktuální a žádané teploty jednotlivých místností do regulátorů topných okruhů a regulačních servopohonů na jednotlivých otopných tělesech, které pak stanoví signál pro polohu pohonů regulačních ventilů.

Signály pro řízení výstupů multifunkčních relé (Q1, Q2..) na regulátorech topných okruhů RRV91x a regulačního modulu RRV934 jsou generovány centrální jednotkou.

 

Pro regulaci prostorové teploty jsou k dispozici následující části systému:


Prostorová jednotka QAW910

Na prostorové jednotce může být pro danou místnost nastaven požadovaný provozní režim, posun nastavení žádané teploty a může být nastaven časovač pro danou místnost. Prostorová jednotka také snímá aktuální prostorovou teplotu. Všechny údaje jsou bezdrátově přenášeny do centrální jednotky.


Prostorové teplotní čidlo QAA910

Čidlo snímá teplotu prostoru a zasílá ji bezdrátově do centrální jednotky.


Regulátory topných okruhů RRV912 a RRV918

Regulátory dostávají bezdrátově z centrální jednotky informace o žádané a aktuální teplotě jednotlivých místností a předávají po kabelech pohonům výsledné signály pro řízení polohy regulačních ventilů. Umožňují také přímé připojení oběhového čerpadla a nabíjecího čerpadla TUV.


Regulační modul RRV934

Slouží pro předregulaci teploty topné vody pro dvě skupiny místností (místnosti s podlahovým vytápěním a s radiátory). Dostává bezdrátově z centrální jednotky informace o žádaných teplotách náběhu pro přiřazené skupiny místností. Regulační modul měří teploty náběhu a ovládá kabelem připojené servopohony regulačních ventilů pro skupiny místností. Předregulace navíc umožňuje udržování nízké nebo vysoké teploty zpátečky (nastavení maximální / minimální teploty zpátečky)


Regulační servopohon otopného tělesa SSA955

Servopohon dostává z centrální jednotky bezdrátově informaci o žádané a aktuální teplotě prostoru (poskytnutou prostorovým čidlem nebo prostorovou jednotkou) a řídí příslušně polohu radiátorového ventilu. Pokud není instalováno prostorové čidlo ani prostorová jednotka, použije regulační servopohon teplotu naměřenou svým vlastním vestavěným čidlem.


Dveřní / okenní kontakt wave AP 260

Když se otevřou dveře nebo okno, zablokuje se kuželka regulačního ventilu pro danou místnost v aktuální poloze, aby se zamezilo plýtvání energií. Jestliže zůstane okno otevřené po uplynutí nastavené doby pro větrání oknem, přepne se místnost do Ochranného režimu. Tato funkce působí jak na pohony připojené vodiči k regulátorům topných okruhů RRV912 / RRV918 tak na bezdrátové servopohony SSA955.