Close share layer

Share this page on...

Řízení ventilace

Centrální jednotka obsahuje časový program pro řízení ventilace se 6 spínacími časy pro každý den během týdne a jeden zvláštní den. V každém spínacím bodě lze změnit provozní režim ventilace (Komfort, Standard a Útlum).

Ovládání jednotlivých stupňů ventilace se provádí podle kvality vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, aktuálního druhu provozu domácnosti (Komfort, Standard, Útlum, Ochranný režim) nebo přímou volbou stupně. Žádané hodnoty se mění na základě časového programu pro ventilaci, který je nezávislý na vytápění a chlazení.

Krátkodobé zhoršení kvality vzduchu je možné zlepšit pomocí funkce nucené ventilace.

Pro krátkodobou nepřítomnost je k dispozici režim Nepřítomnost. Při delším opuštění domácnosti se používá program prázdniny.

Řízení ventilace reaguje na otevření oken (jestliže jsou do systému připojené okenní kontakty), na kouř (pokud jsou v systému detektory kouře) a externí spínače ventilace.

Pro noční chlazení venkovním vzduchem je možné otevřít bypass (obtok) rekuperace, aby během tohoto režimu nedocházelo k ohřívání přiváděného vzduchu odváděným vnitřním vzduchem.


Regulační modul RRV934

Pro řízení jednotlivých stupňů ventilace a bypassu (obtoku) rekuperace se používá regulační modul RRV934. Má na sobě vstupy pro připojení čidla kvality vzduchu a relativní vlhkosti. Ostatní vstupy a výstupy jsou univerzální.


Regulační modul RRV924-10

Od počátku roku 2015 vstoupil v platnost 2. stupeň evropské směrnice ErP directive 2015 (Energy related Products-Directive), definující minimální účinnosti ventilátorů. Důsledkem je rychlé rozšíření EC motorů ve ventilačních jednotkách. Tyto motory se řídí převážně napěťovým signálem 0 – 10 V. Z toho důvodu byl systém Synco living doplněn o nový modul RRV924-10, který převádí beznapěťový signál 3 výstupních relé modulu RRV934 na signál 0 – 10 V pro řízení ventilační jednotky. Navíc byl modul doplněn o řídicí signál pro ovládání vnějších uzavíracích klapek na sání a výfuku vzduchu a signály pro předehřev a dohřev.