Close share layer

Share this page on...

Vytápění / chlazení

 

Pro vytápění a/nebo chlazení se mohou používat různé technologie a jejich kombinace:


Vytápění

  • Radiátorové vytápění (po jednotlivých místnostech)

  • Podlahové vytápění (po jednotlivých místnostech)

  • Klimatizační jednotky (po jednotlivých místnostech)

Chlazení

  • Centrální (celá domácnost) 2-trubkovou soustavou společnou pro vytápění / chlazení

  • Spínací výstup chlazení pro ovládání externích zařízení (po jednotlivých místnostech)

  • Klimatizační jednotky (po jednotlivých místnostech)

  • Podlahové chlazení (po jednotlivých místnostech) pomocí společných 2-trubkových rozvodů pro vytápění/chlazení


Druh provozu vytápění / chlazení

Jednotlivé místnosti mohou být nakonfigurovány čistě s vytápěním nebo chlazením nebo s automatickým přepínáním mezi těmito dvěma režimy.

Centrální jednotka podle nastavení přepíná domácnost nebo jednotlivé místnosti do režimu chlazení nebo vytápění.

Aplikace s místnostmi obsahujícími regulované klimatizační jednotky (např. klimatizační jednotky řízené Zennio moduly) mohou vytápět nebo chladit místnosti nezávisle na ostatních.

Všechny místnosti tvoří domácnost. Druhy provozu a program pro prázdniny / zvláštní den lze nastavit pro celou domácnost. Druh provozu domácnosti má přednost před druhem provozu místnosti.Žádané teploty místností

Žádané prostorové teploty pro vytápění a chlazení se nastavují samostatně pro každou místnost a pro každý provozní režim místnosti (Komfort, Standard, Útlum a Ochrana).

Provozní režim místnosti se může měnit a přepínat automaticky na základě příslušného časového programu.

Časový program místnosti ovlivňuje vytápění a chlazení. Pro provoz ventilace a přípravu teplé vody jsou k dispozici samostatné časové programy.