Close share layer

Share this page on...

O systému

Co dalšího mám vědět?


Se systémem Synco living jste v bezpečí, ať už se jedná o bezdrátovou komunikaci, bateriové napájení přístrojů nebo hluk související s provozem systému.


Minimální bezdrátová komunikace

Synco living bylo navrženo tak, aby se minimalizoval vliv bezdrátové komunikace na lidské zdraví. Systém proto používá frekvenční pásmo 868 MHz. Přístroje, které vysílají na těchto frekvencích, nesmějí s ostatními přístroji komunikovat více než 36 sekund za hodinu. To znamená, že vliv bezdrátové komunikace spojený s bydlením v rodinném domě vybaveném systémem Synco living se za 15 let rovná zátěži spojené s jednominutovým hovorem mobilním telefonem (v závislosti na kvalitě signálu).Dlouhá životnost baterií

Běžně dostupné baterie a nízká spotřeba: Téměř všechny bateriově napájené přístroje používají běžné baterie typu AA, které je třeba vyměnit jen jednou za tři roky. Bezpečnostní a zabezpečovací přístroje mají baterie s životností dokonce až 5 let. Centrální jednotka nahlásí několik týdnů předem, že bude nutné vyměnit baterie.Provoz tichý jako šepot

Vysoký komfort díky výjimečně tichému provozu: Radiátorové regulační servopohony systému Synco living nevydávají téměř žádný slyšitelný zvuk. Jejich zvuk za provozu není hlasitější než lidské dýchání. A servopohon pracuje, jen když se prostorová teplota odchyluje od nastavené žádané hodnoty.


Komunikace KNX

Systém Synco living využívá technologie založené na mezinárodním standardu KNX/EIB pro drátový nebo bezdrátový přenos dat (KNX TP1 a KNX RF), a to jak v rámci systému, tak i pro komunikaci s přístroji jiných výrobců. Otevřenost technologie tak umožňuje integraci různých přístrojů KNX/EIB.


Hlavní rysy

  • Minimální vliv bezdrátové komunikace – díky velmi nízké četnosti vysílání a krátkému trvání signálů

  • Dlouhá životnost provozu na baterie – díky nízké spotřebě a použití běžných alkalických baterií

  • Vynikající funkční spolehlivost – díky promyšlenému hlášení při nutnosti výměny baterií

  • Vysoký komfort – díky výjimečně tichému provozu