Close share layer

Share this page on...

O systému

Proč se cítím tak bezpečně?


Protože Synco living spolehlivě varuje vás i vaši rodinu před potenciálním nebezpečím.


Monitorování oken a dveří

Synco living monitoruje vaše dveře a okna – pečlivý dohled znamená více bezpečnosti pro vás. Když před odchodem z domova zapnete monitorování, systém vám ihned ukáže, která okna zůstala otevřená. Uzavření těchto oken tak velmi ztíží nezvaným hostům návštěvu vašeho domu.


Aby to vypadalo jako kdybyste byli doma, přestože nejste

Dojem, že je někdo doma také zvyšuje bezpečnost: Když před odchodem z domova spustíte simulaci přítomnosti osob, bude centrální jednotka zapínat a vypínat světla v různých místnostech vašeho domova. To vytvoří dojem, že je někdo doma. Jestliže někdo přesto pronikne oknem nebo dveřmi dovnitř, Synco living spustí alarm.


Rozsvícení vašeho domu stisknutím tlačítka

Jasné osvětlení, lepší bezpečnost: Co když v noci uslyšíte podezřelý zvuk a chcete vědět, co se děje? Jen stiskněte tlačítko „panika“ vedle vaší postele a všechna světla v domě se rozsvítí. Tlačítko „panika“ můžete také naprogramovat tak, že se po stisknutí vytáhnou předokenní rolety a zapnou nebo vypnou vybrané elektrické přístroje.


Spolehlivé varování o možném požáru ve vašem domě

Synco living vás také okamžitě upozorní na jakékoliv příznaky ohně. V případě nebezpečí spustí kouřový detektor hlasitý alarm jako varování před požárem. Pokud jste ji tak nastavili, může centrální jednotka také poslat alarm prostřednictvím SMS, pageru nebo e-mailu přes Web server.


Hlavní rysy

  • Ochrana před nezvanými hosty – monitorování dveří a oken

  • Odrazení případných vetřelců – simulací přítomnosti osob nebo zapnutím všech světel tlačítkem „panika“

  • Spolehlivé varování před případným požárem – předáním alarmu z vašeho kouřového detektoru