Close share layer

Share this page on...

Kontakt

Siemens, s.r.o. 

Tel.: +420 800 909 090
Fax: +420 233 031 112

 siemens.cz@siemens.com

Odštěpný závod Industrial Turbomachinery
Olomoucká 7/9
618 00 Brno

Historie

Naše společnost za dobu více než stoleté historie vyrobila více než 4240 turbín, které pracují na všech obydlených kontinentech.

 

HISTORIE SPOLEČNOSTI V BODECH

1814

malá strojírna ve Šlapanicích u Brna

1824

první parní stroj - Jindřich Luz

1872

založena akciová společnost První brněnská strojírna

1900

koupě Wannieckovy strojírny

1901

licence na výrobu Parsonsovy parní turbíny

1925

první vysokotlaká turbína na světě - celosvětové patenty barelové (zvonové) skříně

1930

zahájen provoz v novém strojírenském závodě na Olomoucké ulici

1945

většina výroby turbín zničena na konci války

1946

zřízen národní podnik První brněnská strojírna a Kralovopolská strojírna

1953

vývoj a výroba série nových typů parních turbín s regulovanými odběry páry pro průmyslové a veřejné teplárny

1954

prototypy nízkoteplotních expanzních plynových turbín pro chemický průmysl

1965

specializace PBS v rámci RVHP na vývoj a výrobu parních turbín k přímému pohonu turbokompresorů a turbočerpadel pro chemický a hutní průmysl

1965 - 2001

získáno 13 zlatých medailí na MSV Brno

1992

privatizace PBS

1993

založen společný podnik ABB PBS

1994

transfer technologie G+V ze závodu ABB Turbinen Norimberk

1996

vývoj technologie ATP

1996

restrukturalizace společnosti

1999

vznik společnosti ABB Alstom Power

2001

vznik společnosti Alstom Power

2003

prodej divize turbín Alstom Power společnosti Siemens - Demag Delaval Industrial Turbomachinery

2004

vznik společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Brno

2004

transfer technologie SST

2007

Čestné uznání v soutěži Cena inovace roku 2007 za inovaci turbínové řady SST-300