Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát

Close share layer

Share this page on...

Kontakt:

Siemens, s.r.o. 

Tel.: +420 556 207 111
Tel.: +420 556 837 111
Fax: +420 556 835 147

 siemens.cz@siemens.com

Odštěpný závod Elektromotory Frenštát
Markova 952 (hl. vrátnice ul. U Tírny 942)
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

GPS pozice závodu:

49°32'30.043''N, 18°12'50.868''E

 Ukázat na mapě

Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát

Odštěpný závod Elektromotory Frenštát patří mezi přední světové dodavatele nízkonapěťových asynchronních elektromotorů. Našimi hlavními zákazníky jsou výrobci čerpadel, kompresorů a klimatizačních zařízení.

V ČR působíme jako odštěpný závod společnosti Siemens, s.r.o. od 1.10.2010.


Historie odštěpného závodu Elektromotory Frenštát

DŮLEŽITÉ MEZNÍKY V HISTORII ZÁVODU

1946

Dne 15.12. založen MEZ Frenštát jako Závod 05 národního podniku MEZ (Moravské elektrotechnické závody).

1947

Dne 15.2. expedován první motor nakrátko.

1950-1954

Vznik samostatného podniku s označením MEZ Frenštát, národní podnik. Rozšíření výrobního programu o generátory, jeřábové kroužkové motory, nevýbušné elektromotory a pračkové elektromotory.

1958

Začlenění MEZu Frenštát do sdružení podniku ZSE (Závody silnoproudé elektrotechniky) Praha.

1963-1964

Zastavení výroby pračkových elektromotorů a generátorů.

1973-1979

Zahájení výroby indukčních spojek, elektromechanických regulátorů pro generátory, speciálních elektromotorů a statických měničů kmitočtů.

1981

Vznik koncernu ZSE Praha a koncernového podniku MEZ Frenštát.

1986

Zahájení výroby elektroniky pro automobily pro osobní vozidla Škoda a pro nákladní automobily TATRA.

1988

Vznik kombinátního podniku ZSE Praha.

1990

Ke dni 1.7. vznik samostatného státního podniku MEZ Frenštát.Ukončení výroby indukčních spojek.

1993

Ke dni 13.8. udělení certifikátu systému managementu jakosti dle normy EN ISO 9001:1994 závodu firmou LRQA.

1994

Dne 1.6. schválena vládou ČR privatizace motorářských aktivit s.p. MEZ Mohelnice a s.p. MEZ Frenštát, a to formou přímého prodeje majetku firmě Siemens.
Od 1.10. MEZ Frenštát součástí Siemens Elektromotory s.r.o. Praha a začlenění do obchodního pole ASI 1N (Nízkonapěťové motory).

1996-1997

Přemístění sídla Siemens Elektromotory s.r.o. z Prahy do Mohelnice.Převody výrob elektromotorů mezi závody Frenštát, Mohelnice, Drásov a Norimberk.

1998

Ke dni 1.4. vytvoření obchodní oblasti A&D SD. Ukončení výroby elektroniky.

1998-2002

Vývoj a zavedení nové řady motorů 1LG4/6.Ke dni 13.8.2002 udělení certifikátu systému managementu jakosti dle normy EN ISO 9001:2000 obchodní oblasti A&D SD (závodům Erlangen, Bad Neustadt, Mohelnice, Frenštát, Congleton) firmou DQS GmbH.

2004

Zahájena realizace projektu Growth 2008 ke zdvojnásobení výrobních kapacit a ke zlepšení interních procesů.

2006

Ke dni 11.8. udělení certifikátu systému environmentálního managementu dle normy EN ISO 14001:2005 společnosti Siemens Elektromotory s.r.o. (závodům Frenštát a Mohelnice) firmou DQS GmbH.

2008

Převod výroby motorů osové výšky 180 do závodu Mohelnice.

2009

Spuštěn vývoj motorů nové řady 1LE1.

2010

Ke dni 1.1. zánik obchodní oblasti I DT SD, závod Frenštát začleněn do obchodní oblasti I DT LD.
Ke dni 1.10. zánik společnosti Siemens Elektromotory s.r.o., začlenění závodu Frenštát jako odštěpného závodu do společnosti Siemens, s.r.o..

2012

Uvedení nové řady motorů 1LE1 v osových výškách 180-315 mm na trh.

2013-2014

Realizace projektu WIN2013 – rozsáhlá modernizace navijárny a obrobny, celková investice přes 200  milionů korun.

2015

Zahájení vývoje nové řady motorů s vysokou účinností 1LE5 v osových výškách 315-355mm a výkonem až 500kW.

2017

Otevření nové montážní linky na výrobu elektromotorů 1LE5. Celková investice činila více jak 130 milionů korun. Siemens Frenštát představuje první digitální motor 1LE5, který umožňuje zákazníkům sledovat provozní stavy motoru online přes jakékoliv mobilní zařízení.

2018

Zahájení výroby motorů 1MB1/5 do prostředí s nebezpečím výbuchu