Servis zajišťuje maximální provozuschopnost zařízení

Provozuschopnost strojů a zařízení je ve všech odvětvích zásadně důležitá. Servisní služby společnosti Siemens zajišťují hladké uvedení zařízení do provozu a jeho údržbu a rychlé odstranění poruch v průmyslových závodech

Maximální provozuschopnost strojů a zařízení je nezbytná ve všech průmyslových odvětvích. Siemens nabízí servis a služby technické podpory, např. inspekce, profilaktické prohlídky, online podporu a odstranění závad pro průmyslové závody po celém světě. Vedle toho na vyžádání zajišťuje i havarijní servis. Tyto služby zahrnují uvedení do provozu, preventivní údržbu, odstranění závad a servisní smlouvy.


Kvalifikovaní specialisté společnosti Siemens jsou k dispozici nepřetržitě a po celém světě. Služba uvedení do provozu zahrnuje instalační testování, funkční testování, parametrizaci, integrační testování strojů a zařízení, zkušební provoz, finální schválení a proškolení zaměstnanců. Všechny služby mohou být součástí servisních smluv. To znamená, že pro všechny průmyslové závody lze zajistit prodloužení servisních lhůt a předem definovat dobu odezvy či intervaly údržby. Vedle toho je pomocí vzdálených služeb zajištěna dálková údržba pohonných zařízení. 


Siemens Industry nabízí:

Servis systémů Industry Automation - Simatic S7, S5

Servis systému Motion Control - Sinumerik

Servis systému Large Drives


Uvádění do provozu

Zkušenosti výrobce a komplexní odborné znalosti pro zajištění hladkého uvádění do provozu.


Preventivní údržba

Zajišťění maximální disponibility provozu prostřednictvím kontrol, profylaktických prohlídek, preventivní údržby apod.


Korektivní údržba

Korektivní údržba respektive odstraňování vzniklých poruch zajišťujeme v případě potřeby i jako pohotovostní službu.