Servis a vzdálená údržba na základě servisní smlouvy

Servisní smlouva zajišťuje vysokou míru zabezpečení, která je dnes nepostradatelná ve všech odvětvích. Balíčky speciálně přizpůsobených služeb údržby sníží prostoje a náklady na údržbu. Ještě vyšší spolehlivosti lze dosáhnout pomocí vzdálené údržby.

Servisní smlouvy představují balíčky služeb, připravené na míru požadavkům zákazníka na určitý rozsah systémů a produktů v automatizaci a technologii pohonů. Jednotlivé služby, které jsou poskytovány po celý životní cyklus výrobku, jsou dokonale sladěny a umožňují optimální využití všech strojů a zařízení. Služby, které jsou součástí servisní smlouvy, lze kdykoli pružně upravit a lze je poskytovat nezávisle na sobě. Mezi největší výhody patří snížení počtu rozhraní v procesu údržby, snížení prostojů a předvídatelnost nákladů. Díky možnost provádět vzdálenou údržbu je možné v mnoha případech mimořádně rychle reagovat na vzniklou situaci. 


Servisní činnosti poskytované na základě servisních smluv zvyšují účinnost údržby, optimalizují a modernizují průmyslovou automatizaci a technologii pohonů a zároveň snižují náklady. Flexibilní možnosti, jako je například pohotovost 24/7, dohodnutá reakční doba, předem nastavené servisní intervaly, to vše je definováno po dohodě se zákazníkem.

Díky komplexním odborným znalostem specialistů společnosti Siemens dochází ke zkrácení prostojů, vyčíslení provozních nákladů a následné úspoře prostředků na údržbu, která zajišťuje větší disponibilitu všech strojů a zařízení. 


Důvody pro uzavření servisní smlouvy se společnosti Siemens

1. Zaručená disponibilita zařízení díky přesně definované údržbě

2. Transparentní náklady a lepší pracovní podmínky

3. Prodloužená životnost a nižší opotřebení komponentů Siemens