Školicí středisko Siemens

SITRAIN - školení pro automatizaci a pohony

Siemens vybudoval v České republice vlastní školicí středisko pro oblast průmyslové automatizace. Středisko navazuje na dlouholetou tradici školení zajišťovaného dceřinou firmou E&A. Pro výuku jsou využity stávající prostory na Bradleci u Mladé Boleslavi a nově vybudovaný školicí komplex v Ostravě.

Cílem střediska je zabezpečit co nejvyšší technickou a odbornou úroveň všech školení. Používaný hardware a učební materiály proto odrážejí nejnovější trendy v automatizační technice.


Veškerá školení jsou realizována podle principů plně integrované automatizace (TIA - Totally Integrated Automation), které firma Siemens prosazuje již několik let. Velký důraz klademe na odbornou a pedagogickou připravenost lektorů. Ti získavají pravidelně zkušenosti přímo z Německa. V nabídce jsou nová školení z oblasti vizualizací, komunikací a pohonů. Školicí středisko je připraveno zabezpečit nejen realizaci standardních školení, ale i realizaci celých konceptů školení pro jednotlivé firmy.

Školicí středisko Siemens i nadále spolupracuje s dalšími autorizovanými školicími středisky SIDAT a SIMEX Control.


Důvody pro školení společnosti Siemens

  1. Odbornost – jako výrobce produktů Siemens, je školení rozvíjeno dle vývojové fáze výrobku.

  2. Praktický význam – kurzy jsou zaměřené na širokou škálu praktických cvičení – obvykle zahrnuje praktická část polovinu času kurzu. To znamená, že získané informace mohou být okamžitě aplikovány v praxi.

  3. Flexibilita – obsah a realizace školení může být přizpůsobena dle potřeb zákazníka.