Technologie pro vodu

Plně integrovaná automatizace, nejvyšší jakost a spolehlivost pro vodárenství


Společnost Siemens nabízí svým zákazníkům ojedinělý koncept Plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation - TIA), který umožňuje vytvářet komplexní jednotné řešení sestavené z produktů a systémů značky Siemens. Takto navržená řešení dovolují tvorbu a realizaci projektů automatizace ve všech částech technologií - od úpravy a přípravy pitné vody až po čistění odpadních vod, od provozní úrovně přes řízení procesů až po řízení podniku.

Díky širokému spektru produktů ve všech oblastech lze realizovat automatizační řešení, která jsou přímo přizpůsobena individuálním požadavkům zákazníka.

TIA dovoluje optimalizaci technologických procesů a snižuje celkové náklady v průběhu celého životního cyklu technologického zařízení (realizace, provoz, údržba). Je zárukou vysoké jistoty vložených investic a snižuje složitost technologického zařízení. Žádaná jsou řešení, která umožňují rychlé, přesné a hospodárné zpracování zakázky – od návrhu až po uvedení do provozu.


Pitná voda


Vodárenské společnosti mají za úkol zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody odpovídají přísným normám. Jako kompetentní a spolehlivý partner nabízí již po desetiletí společnost Siemens elektrotechnické vybavení pro optimalizaci procesů čerpání, úpravy a distribuce pitné vody.

Procesní voda


Procesní a technologická voda je stejně rozmanitá jako průmysl sám. Přece mají něco společného: všude je požadována vysoká kvalita a spolehlivost. Se svými mnohaletými zkušenostmi a know-how nabízíme optimální řešení pro technologie úpravy vody jak technologické, tak i odpadní.

Kanalizační síť


Kanalizační síť slouží k distribuci odpadní a dešťové vody do čistírny odpadních vod. V posledních letech je kladen stále větší důraz na zapojován kanalizační sítě jako důležitého prvku pro hospodaření čistíren. Kanalizační sítě mohou sloužit pro akumulaci odpadní vody a její vedení do ČOV v době menšího zatížení. To redukuje provozní náklady a zvyšuje stabilitu a účinnost celého systému.

Společnost Siemens nabízí ucelený systém pro monitorování, provoz a řízení kanalizačních sítí.

Zavlažování


Voda, jako naše nejcennější surovina má pro každý obor lidské činnosti obrovský význam. Není však všude dostupná v dostatečné kvalitě a množství. Nejmodernější technologické prvky Siemens se starají o efektivní a hospodárné zavlažování a zásobování vodou v mnoha regionech.

Přečerpávací stanice


Čerpadla jsou používána všude tam, kde je třeba překonávat při transportu vody veliké vzdálenosti nebo výškové rozdíly. Velikost a výkon navrhovaného čerpadla je závislá na průtoku, výškovém rozdílu a tlakové ztrátě sítě. Naše elektrotechnická řešení Vám pomohou při realizaci Vašeho projektu.

Zásobování a distribuce


Úkolem distribuční sítě je zajistit pitnou vodu z vodáren pro konečného zákazníka vždy a v dostatečném množství. K tomuto účelu slouží transportní potrubí mezi vodárnou a odběratelem, zásobní nádrže pro akumulaci vody a rozvodná zařízení.

Zvláštním případem je dálkové zásobování, při kterém je voda transportována na veliké vzdálenosti. Pro spolehlivé zásobování pitnou vodou Vám nabízíme komplexní řešení od pohonů až po automatizaci.

Odpadní voda


Pro ochranu přírody a zabezpečení vodních zdrojů je nezbytné efektivní čištění odpadní vody. Spolu s našimi zákazníky zajišťujeme našimi elektro komponenty spolehlivost a efektivitu tohoto procesu.