Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Ovládací terminál FT2040

Ovládací terminál elektrické požární signalizace Sinteso

Ovládací terminál FT2040 se používá pro plnohodnotné ovládání ústředen FS20 Sinteso z místa mimo ústřednu

Vlastnosti

 • ovládání systému a indikace událostí

 • velký podsvícený displej s 8 řádky po 40 znacích

 • zobrazování textu s dvouřádkovou informací pro každou událost

 • možnost automatického zobrazování předem připravených textů podle místa výskytu události

 • současné zobrazení několika událostí

 • ovládací a indikační prvky jsou uspořádány ergonomicky a do skupin

 • různé přístupové úrovně pro ovládání podle profilu uživatele

 • přístup k ovládání celého systému přes heslo nebo pomocí volitelného klíčového spínače

 • pro každý systém lze použít více ovládacích terminálů

 • volitelné příslušenství jako jsou paralelní displej, tiskárna, napájecí zdroj, sériové porty a klíčový spínač

Aplikace

 • Ovládací terminál FT2040 se používá v případě potřeby plnohodnotného ovládání elektrické požární signalizace Sinteso FS20 z místa vzdáleného od ústředny


Výhody

 • ergonomicky uspořádané ovládací a indikační prvky

 • tři soft tlačítka pro rychlé ovládání podle kontextu nebo stavu systému

 • přehledný displej s navigačním tlačítkem

 • možnost použití přídavné indikace (24 LED diod) nebo vestavby termické tiskárny událostí

 • možnost napájení ze zálohovaného napájecího zdroje 70W

 • skříň ovládacího terminálu mé stejný design a šířku jako ústředny Sinteso