WFZ31

Přídavný M-Bus modul pro vodoměry WFK30.., WFW30..

Elektronické měřiče nezávislé na síťovém napájení pro měření spotřeby tepelné a chladící energie v autonomních systémech topení, chlazení a ohřevu TUV

Vlastnosti

  • Jmenovité průtoky měřičů jsou 0,6m3/h, 1,5m3/h nebo2,5m3/h.

  • Max. provozní tlak PN 16 bar.

  • Možnost komunikace (dálkového odečtu) po sběrnici M-Bus nebo radio 868MHz v systému Siemeca AMR.

  • Certifikát ES přezkoušení typu (certifikace dle MID): DE-06-MI004-PTB019

Aplikace

  • Hlavní oblast použití je v objektech s centrálním rozvodem pro topení a chlazení, kde je tepelná a chladící energie dodávána jednotlivě více uživatelům. Měřiče se používají pro bytové domy a komerční budovy.


Výhody

  • Prodloužená záruční doba, standardně 4 roky, tedy po celou dobu platnosti prvotního ověření

  • Možnost kompaktní nebo oddělené montáže (vyhodnocovací jednotka je připojena kabelem délky 1.5m)

  • Kompetní pozáruční servis v ČR zajišťuje Zkušebna Mydlovary s.r.o., tel: 387 985 011-3 (veškeré náhradní díly, opravy a následné ověření)