Radiový systém Siemeca AMR

Bezdrátový systém pro dálkové odčítání

Bezdrátový systém pro dálkové odečítání spotřeby měřičů energie.

Komponenty systému Siemeca jsou:

 • Komunikační uzly - představují páteř odečtového systému

 • Rozdělovače topných nákladů

 • Eektronické měřiče tepla a chladu

 • Vodoměry

 • Impulzní adaptéry

Vlastnosti

 • Systém Siemeca AMR je založen na standardizované radiové technologii v kmitočtovém pásmu 868MHz.

 • Vyniká přímou instalcí s jednoduchou obsluhou a rozsáhlou nabídkou příslušenství.

 • Může být přizpůsoben pro různé typy budov a různě rozsáhlé systémy.

 • Možnost integrace M-Bus přístrojů do radiového systému.

 • Dálkový odečety lze provádět po síti GSM nebo po jakékoli počítačové síti, např. v rámci kabelových televizních rozvodů.

Aplikace

 • Hlavní oblastí použití jsou objekty, kde je energie (teplo, voda, elektřina a plyn) dodávána jednotlivě více uživatelům, jako jsou bytové domy a komerční budovy.

 • Díky jednoduché instalaci radiového systému je vhodný u nových budov i při rekonstrukci starších objektů.


Výhody

 • Přínosy pro nájemníky: v bytech zůstává zachováno soukromí, protože při odečtech není nutné sjednávat přístup do bytů.

 • Přínosy pro správní firmy: snížení provozních nákladů, nedochází k chybám při zapisování údajů o spotřebě, jakákoliv porucha měřiče nebo jeho násilné poškození se při dálkovém odečtu včas projeví.