Průmyslová televize

Informace o produktech

Nabídka průmyslových televizí tvoří jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících komodit firmy Siemens, která je zaměřena především na ochranu osob, majetku a monitorování různých procesů. Naším nosným portfoliem jsou vlastní výrobky Siemens, které se vyznačují především velmi vysokou úrovní kvality, použitými moderními technologiemi a to vše při zachování konkurenceschopnosti v porovnání s ostatními výrobci.

Systémy CCTV jsou vhodné především jako podpora klasických systémů EZS, v některých speciálních případech však může část úloh EZS přímo převzít. Vedle známých aplikací se staly nezbytnou součástí moderních bezpečnostních a kontrolních systémů supermarketů, obchodních domů, hotelů, garáží, městských center, administrativních budov, letišť, nádraží, průmyslových podniků, zábavních a sportovních center, policejních i armádních objektů.


Přenos videosignálu po optickém vlákně


Produkty z této kategorie naleznete v ceníku CCTV - sekce "Přenos videosignálu a dat po optickém vlákně".


Přenos videosignálu po krouceném páru (TWIST)


Produkty z této kategorie naleznete v ceníku CCTV - sekce "Přenos videosignálu po krouceném páru".


Infračervené světelné zdroje


Produkty z této kategorie naleznete v ceníku CCTV - sekce "Infračervené světelné zdroje".


Napájecí zdroje pro kamery a příslušenství


Produkty z této kategorie naleznete v ceníku CCTV - sekce "Příslušenství kamer a DOME kamer".Coffee & CCTV

Výuková video prezentace Vzdělávacího centra společnosti SIEMENS - "BT Academy International" zaměřená na vysvětlení nebo lepší pochopení technologií a parametrů u vybraných produktů. V kamerových systémech jsou tyto prezentace vydávány s názvem Coffee&CCTV. Doufáme, že Vám pomohou lépe se orientovat v problematice bezpečnostních technologií.