Close share layer

Share this page on...

Regulace chlazení

Chlazení se spouští na základě provozního režimu příslušné místnosti a venkovní teploty. Místnost nesmí být v režimu vytápění.

Jestliže je otevřené okno a dveře, může centrální jednotka pro danou místnost zablokovat chlazení.Chlazení se spouští pro jednotlivé místnosti nebo pro celou domácnost (při centrálním chlazení).

Žádaná teplota je určena aktuálním druhem provozu místnosti (ručně zvoleným nebo daným podle časového programu). Prostorová jednotka slouží jako prostorové teplotní čidlo s možností korekce žádané teploty.

Při centrálním chlazení (pro celou domácnost současně) nebo podlahovém chlazení (pro jednotlivé místnosti) pomocí společných 2-trubkových rozvodů pro vytápění/chlazení se pro chlazení využívá stejných technologických částí jako pro vytápění.

Princip řízení chlazení systémem Synco living