Learn@Siemens

Programy pro studenty středních a vysokých škol

Pro studenty středních škol

  


1. Exkurze a přednášky

 • Prohlídka výroby parních turbin (45 minut)

 • Prezentace celého procesu výroby turbiny (90 minut)

2. Studentské praxe

 • V  konstrukci, technologii, výrobě.


3. Stipendia


Pro studenty vysokých škol

  


1. Exkurze a přednášky

 • Prohlídka výroby parních turbin (45 minut)

 • Prezentace celého procesu výroby turbiny (90 minut)

  

Odborné přednášky:

Dvouhodinové přednášky v kombinaci s prohlídkou závodu na výrobu parních turbin (pro 10-20 osob). Termíny budou průběžně stanovovány podle zájmu studentů.

 1. Strategie rozvoje průmyslových parních turbin (Ing. Milan Kořista, PhD, vedoucí Business Development)

 2. Vývojové projekty v parních turbinách (Ing. Peter Jankura, vedoucí vývojový konstruktér)

 3. Servis parních turbin (Ing. Vladislav Polednik, vedoucí prodeje)

 4. Základy firemní ekonomiky (Ing. Pavel Trnka, vedoucí Controllingu)

 5. Provoz parních turbin (Ing. Petr Hill, MBA, ředitel Engineeringu)

    

Celodenní tréninky (10-14 osob):

 1. Projektové řízení podle IPMA - simulace projektu (Ondřej Cingl, PM Consulting)

 2. Moderování týmu, řešení problémů v týmu (Vít Heinz, Siemens)

 3. Efektivní vyjednávání – ČJ+AJ (Jiří Dohnal)

 4. Prezentační dovednosti (Vít Heinz, Siemens)


Přihlaste se na turbostudent.brno.cz@siemens.com

2. Studentské praxe

 • V konstrukci, technologii, výrobě, servisu, na personálním oddělení, v controllingu, business developmentu, obchodě


3. Trainee program

Trainee program začíná kolečkem po vybraných odděleních a poté již pokračuje v oddělení odpovídajícímu studovaného oboru. Program obvykle představuje poloviční úvazek (Dohoda o pracovní činnosti). Žádosti o trainee program prosím zasílejte během roku na turbostudent.brno.cz@siemens.com.

Nezapomeňte přiložit: životopis,  motivační dopis - představa o vaší budoucí kariéře, prospěch v předchozím ročníku.

 • Studenti 4. a 5. ročníků technických oborů


4. Stipendia

5-10 tisíc korun měsíčně podle splnění prospěchových a dalších kritérií – žádosti přijímáme do 30.6. Přiložte prosím životopis, motivační dopis - představa o budoucí kariéře, prospěch v předchozím ročníku. Žádosti budou posuzovány individuálně.

 • Studenti 4. a 5. ročníku energetického ústavu VUT


5. Diplomové práce

Aktuální témata DP:

 • Mezigenerační učení

 • Hodnoty, potřeby a motivátory pracovníků nad 50 let

 • Střední management – analýza aktuální role

 • Inovativní kultura – klíčové faktory inovativnosti

 • Hodnocení efektivity vzdělávání a rozvoje

 • Open innovations – příležitost pro turbiny

 • Efektivní spolupráce vysoké školy a výrobního závodu

 • Cooperation vs. collaboration při řízení projektů

 • Témata technických DP budou zveřejněna v červnu