Close share layer

Share this page on...

Kontakt

Siemens, s.r.o. 

Tel.: +420 233 032 251

 info-imo.cz@siemens.com

Divize Mobility
Siemensova 1
155 00 Praha 13

Divize Mobility

Růst světové populace, zvyšující se urbanizace, neustále narůstající objem dopravy a klimatické změny. To jsou charakteristické znaky doby, ve které žijeme. Zejména na přepravu osob i zboží jsou kladeny stále vyšší nároky. Doprava musí být co nejefektivnější, nejbezpečnější a v neposlední řadě co nejvíce ekologická. Stávající technologie zrychlujícímu se životnímu tempu přestávají stačit, a proto neustále hledáme efektivnější, bezpečnější a atraktivnější řešení v oblasti osobní i nákladní dopravy.


Chytrá řešení pro města a obce

Komplexní řešení dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí, veřejné osvětlení.

Automatizace dálkové, příměstské a městské hromadné dopravy

Produkty automatizačních, zabezpečovacích a komunikačních systémů pro dopravu po celém světě.



Kolejová vozidla

Inovativní produkty, služby a řešení v oblasti kolejové dopravy.