Automatizace dálkové, příměstské a městské hromadné dopravy

Automatizační, zabezpečovací a komunikační systémy pro městskou hromadnou i železniční dopravu po celém světě.