Divize Mobility

Close share layer

Share this page on...

Kolejová vozidla

Inovativní produkty, služby a řešení v oblasti kolejové dopravy. Cílem je dosáhnout bezpečné, ekologické a ekonomické přepravy osob a zboží bez ohledu na vzdálenost – od regionální veřejné dopravy až po dálkovou nákladní přepravu.

Vozidla pro hromadnou přepravu osob


Produkty pro kolejovou hromadnou přepravu osob.

 • Vysokorychlostní a Intercity jednotky

 • Regionální jednotky

 • Železniční vozy - osobní, jídelní, lůžkové

 • Metro - vozy metra různých kategorií, plně automatické systémy metra bez strojvedoucího, speciální vozidla pro údržbu tratí a celé infrastruktury

 • Tramvaje - standardní i nízkopodlažní

 • Komponenty

 • Modernizace


  
  


Customer Services

  

 • Údržba vozidel a infrastruktury, náhradní díly

 • Opravárenská střediska

 • Zkušební testovací centrum

 • Poradenství, systémové projekty

 • Projektový management

     Lokomotivy a komponenty pro kolejová vozidla


Technologie orientované na budoucnoust a řešení, která co nejefektivněji využívají náklady vložené do dopravy.

 • Jedno i vícesystémové elektrické lokomotivy a lokomotivy dieselelektrické trakce nejvyšší evropské úrovně

 • Modernizace

 • Komponenty pohonu a řízení pro lokomotivy

 • Vývoj a výroba podvozků pro metro, tramvaje, vysokorychlostní jednotky a lokomotivy

 • Vývoj a výroba elektrické výzbroje a trakčních systémů pro kolejová vozidla

      


Vývoj a konstrukce kolejových vozidel


V České republice sídlí třetí největší vývojové a konstrukční centrum kolejových vozidel koncernu Siemens. V Praze a Ostravě zajišťuje vývoj a konstrukci kolejových vozidel pro železniční i městskou osobní dopravu 130 konstruktérů. Zvládají nejen techniku konvenčních železnic, ale i techniku vysokorychlostních železnic pro rychlost 350 km/h.