Chytrá řešení pro města a obce

Díky odborným znalostem a IT know-how přichází Siemens s novými řešeními, která zvyšují dostupnost dopravy, optimalizují výkonnost a zvyšují komfort cestujících. V portfoliu produktů a služeb Siemens najdete nejen dopravní prostředky, jako je například metro bez řidiče nebo  e-busy, ale především inteligentní parkovací systémy, osvětlení nebo systémy řízení dopravy.
Společnost Siemens nabízí i řadu dalších řešení v oblasti chytrých dopravních systémů. Jedná se například o technologie V2X (Vehicle-2-X) usnadňující dopravu z bodu A do bodu B, elektronické systémy výběru mýta nebo například úsporné semafory a další řešení, která zvyšují efektivitu dopravních systémů.

Chytré osvětlení pro města i obce

Osvětlovací systémy jsou již dlouho součástí infrastruktury, zajišťují bezpečnost dopravního provozu nebo dodávají lesk pamětihodnostem. Při stále vzrůstajících cenách energií se však do popředí zájmu dostává i ekonomický aspekt: jak snížit finanční náročnost veřejného osvětlení, aby to nebylo na úkor kvality a bezpečnosti?

 • Osvětlovací systémy s nejmodernějšími LED světelnými zdroji představují samy o sobě velkou úsporu pro rozpočty měst a obcí. Inteligentní světelné body ale nadto umí regulovat intenzitu osvětlení podle aktuální dopravní potřeby, automaticky komunikují s velínem (servisním střediskem) nebo je lze využít pro nejrůznější chytré senzory.

 • Pod pojmem chytré osvětlení se skrývá rozhodně víc než pouhá náhrada konvenčních lamp moderními LED zdroji. Inteligentní veřejné osvětlení Siemens v sobě integruje řadu vzájemně komunikujících prvků. Centrální jednotkou je distribuční bod – rozvaděč s řídicím systémem. Rozvaděč slouží k ovládání veřejného osvětlení a je vybaven diagnostikou pro rozpoznání jakékoliv poruchy rozvaděče nebo osvětlovacích těles.

 • Zařízení je dálkově připojeno pomocí power-line, optické sítě, WIFI nebo mobilní 3G sítě v rámci zabezpečeného APN připojení. Dálkově lze rozvaděč diagnostikovat, ovládat i nastavovat parametry.


Metro bez řidiče

Metro bez lidské obsluhy není žádnou novinkou. V některých evropských městech jezdí takovéto soupravy i přes 25 let. Linkami zcela řízenými počítačem se svezete například v Norimberku, Barceloně, Paříži, Sao Paulu nebo Budapešti. Nejdéle je pak bezobslužné metro v provozu ve francouzském Lille (od roku 1983).

 • Z technického hlediska je plně bezobslužné metro stejně bezpečné jako jakékoli jiné metro. Tento druh dopravy je ještě o něco rychlejší a flexibilnější.

 • Například v Budapešti se díky lince bez lidské obsluhy podařilo zkrátit intervaly mezi jednotlivými vlaky ze 135 na 100 sekund.

 • Svého druhu unikátní je linka U3 v Norimberku. Uvedena byla do provozu v roce 2008 a jednalo se o jednu z prvních plně počítačově řízených linek metra na světě. Tato linka je zcela automatizovaná, ale v části tratě funguje ve smíšeném režimu, tzn. potkávají se tam bezobslužné soupravy s vlaky s lidskou obsluhou. I na této trati se podařilo výrazně zkrátit intervaly. Pokud je třeba z důvodu nějaké významné události – sportovního utkání, veletrhu či koncertu – vypravit mimořádný vlak, automatickému systému to nečiní sebemenší potíže.Chytré parkování pro chytrá města

Společnost Siemens ve spolupráci se svými obchodními partnery a díky vlastní vývojové základně neustále hledá nové technologické nástroje, jak parkování ve městech usnadnit. Pod hlavičkou Siemens Smart Parking nabízí navigaci na volná parkovací místa prostřednictvím čidel umístěných ve vozovce.

 • Tato síť senzorů dokáže řidiče s pomocí mobilního telefonu nejen navigovat na volné parkovací místo, ale svede třeba i navigaci k lékaři.

 • Vývoj však pokračuje, o čemž svědčí projekt
  „chytrého parkování“, který nese název Siemens Advanced Parking Management. Do lamp pouličního osvětlení nebo na fasádách budov budou umístěny radarové senzory, které budou neustále sledovat parkovací plochy a podávat informace o jejich obsazenosti. Městská správa pak bude tyto informace shromažďovat a předávat je řidičům. Princip celého systému je jednoduchý: senzory zhruba o velikosti pěsti dospělého člověka vysílají mikrovlny do předem stanoveného prostoru. Pokud vlny narazí na překážku, odrazí se zpět k senzoru, který je zachytí. Speciální algoritmus následně vypočítá, zda se zjištěný objekt nachází na místě pro parkování, a pokud ano, jak je velký a v jaké je pozici.

 • Pilotní projekt systému byl spuštěn roku 2015 v Berlíně.


Průběžně dobíjený elektrobus

Tichá a čistá hromadná elektrická doprava je jedním ze synonym chytrých měst. Měla by být dostupná nejen v nejrušnějších ulicích a nejsilnějších přepravních proudech, ale i v historických centrech a poklidných obytných čtvrtích. Technologie průběžně dobíjených elektrobusů je proto ideálním řešením.

 • Průběžně dobíjený elektrobus je řešen na bázi běžného autobusu. Je vybaven elektrickým trakčním pohonem napájeným z akumulátoru, který funguje jako zdroj energie a zároveň je do něho ukládána energie při brzdění. Tím se šetří energie, která je u standardních autobusů při brzdění zmařena.

 • Navazuje na stávající páteřní linky městských elektrických drah a k napájení nabíjecích míst elektrobusů využívá již existující měnírny a trakční vedení metra, tramvají či trolejbusů.

 • Ve srovnání s individuálními automobily je mnohem účinnější orientace na hromadnou dopravu – na vozidla, která jsou provozována v průběhu celého dne a která řídí profesionální řidiči. Vysoký denní proběh těchto vozidel vytváří příznivé podmínky pro efektivní využití investic, které se do nich vkládají. Vlivem velkého denního proběhu je i dosahovaná úspora uhlovodíkových paliv a exhalací náležitě velká. Důležitou roli má také faktor motivace. Přirozeným zájmem společnosti je nejen kvalitní doprava, ale i tiché prostředí a čisté ovzduší, které pociťují především rezidenti a pěší ve městech a obcích.