Siemens s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika

Close share layer

Share this page on...

Kontakt

Siemens, s.r.o. odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika 

Tel.: 499 903 111

 info.snst@siemens.com

Volanovská 516
541 01 Trutnov

Ochrana životního prostředí

 

Ochrana životního prostředí má v odštěpném závodě Nízkonapěťová spínací technika vysokou prioritu. Při všech výzkumných, vývojových a výrobních procesech jsou prověřovány ekologické souvislosti z důvodu zabezpečování nejvyšší šetrnosti výroby k životnímu prostředí a přírodním zdrojům.Závod je již od roku 1999 certifikován dle mezinárodních norem ISO 14001 a každoročně prochází kontrolními audity. Pro zabezpečování ochrany životního prostředí pravidelně stanovujeme cíle a programy na jejich realizaci.Pomozte nám i Vy v našem úsilí zlepšování životního prostředí a snižování negativních dopadů na životní prostředí. Jakékoliv Vaše náměty, připomínky, případně i stížnosti zasílejte na email info.snst@siemens.com nebo pište na adresu Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika, Volanovská 516, 541 01 Trutnov.
 
  


Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2006

Ochrana životního prostředí má u společnosti Siemens Nízkonapěťová spínací technika, s.r.o. vysokou prioritu. Při všech výzkumných, vývojových a výrobních procesech jsou prověřovány ekologické souvislosti z důvodu zabezpečování nejvyšší šetrnosti výroby k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. Proto jsme se přihlásili do soutěže „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí“, která je již několik let projektem Business Leaders Fora, s projektem „Optimalizace odpadového hospodářství“.Ochrana životního prostředí má u společnosti Siemens Nízkonapěťová spínací technika, s.r.o. vysokou prioritu. Při všech výzkumných, vývojových a výrobních procesech jsou prověřovány ekologické souvislosti z důvodu zabezpečování nejvyšší šetrnosti výroby k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. Proto jsme se přihlásili do soutěže „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí“, která je již několik let projektem Business Leaders Fora, s projektem „Optimalizace odpadového hospodářství“.

V obchodním roce 2005/2006 se nám v rámci environmentálního programu „Optimalizace odpadového hospodářství“ podařilo optimalizovat produkci komunálního odpadu v závodě Trutnov. Bylo nastartováno důkladnější třídění odpadu uvnitř podniku, do kterého byli zapojeni všichni zaměstnanci. Produkce komunálního odpadu (dále jen KO) v obchodní roce 2004/2005 činila 25 195 kg, v obchodním roce 2005/2006 došlo ke snížení na 18 240 kg tedy snížení produkce komunálního odpadu o 27,6%. V průměrné měsíční produkci KO na jednoho zaměstnance to znamená snížení o 0,8 kg . Vývoj na počátku obchodního roku 2006/2007 nasvědčuje, že se nám i nadále daří snižovat produkci komunálního odpadu a to v průměru o dalšího 0,5 kg na zaměstnance.

Za zapojení do soutěže „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí“ 2006 s projektem „Optimalizace odpadového hospodářství“, se kterým jsme postoupili do finále a umístili jsme se na 4.- 8. místě z celkově přihlášených 59 projektů z celé ČR jsme získali právo používat logo soutěže (viz záhlaví).

Při příležitosti Dne Země byl oficiálně završen 16. ročník soutěže Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí“ 2006. Prestižní ocenění převzali z rukou ministra životního prostředí Martina Bursíka, Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky za projekt Vývoj technologie pro recyklaci luminoforu z televizních obrazovek, na druhém místě se umístila Československá obchodní banka s projektem Nové ústředí ČSOB a.s. ohleduplné k životnímu, pracovnímu i přírodnímu prostředí, a třetí místo obsadila společnost JuWital s.r.o. s projektem nový organický přípravek – listové přírodní hnojivo SYNERGIN E-vital.

Business Leaders Forum je zájmové sdružení českých a mezinárodních firem, které svým příkladem usilují o rozvoj zdravého podnikatelského prostředí v České republice a úzce spolupracuje s partnerskou organizací The Prince of Wales International Business Leaders Forum a CSR Europe. Svojí činností Business Leaders Forum podporuje partnerství a spolupráci napříč sektory. Klíčovými oblastmi je životní prostředí, vzdělávání a sociální sféra. Tyto aktivity lze shrnout pod jednoznačným termínem - Společenská odpovědnost firem.

 


  


Zelená firma

Naše společnost se od 1. 7. 2009 účastní projektu „Zelená firma“. Účast v projektu umožňuje našim zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií. Výrazně tak rozšiřujeme svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.Cílem projektu „Zelená firma“ je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů vysloužilých elektrospotřebičů. Ty obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností mohou zaměstnanci odkládat do boxu, který je umístěn v administrativní budově. Projekt naší společnosti dále umožňuje recyklaci také objemného firemního elektroodpadu.

Zapojením se do projektu „Zelená firma“ naše společnost dokazuje ekologické myšlení, a to jak směrem k zaměstnancům, tak i směrem k veřejnosti. Jedná se o další krok k našemu dlouhodobému cíli – snižovat zatížení životního prostředí. Zároveň nabízíme zaměstnancům benefit v podobě možnosti recyklace drobného „domácího“ elektroodpadu.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.