Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

Close share layer

Share this page on...

Kontakt:

Siemens, s.r.o. 

Tel.: +420 583 471 111
Fax: +420 583 433 345

 siemens.cz@siemens.com

Organization

odštěpný závod Elektromotory Mohelnice
Nádražní 25
789 85 Mohelnice


Projekt Pospolu


Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a potrvá do 30. června 2015. Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy. Realizátorem projektu je MŠMT, partnerem projektu je Národní ústav pro vzdělávání. Do tohoto projektu jsou zapojeny i naše 2 mohelnické závody skupiny Siemens Česká republika: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice a odštěpný závod Busbar Trunking Systems.

Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

Mohelnický Siemens je největším závodem na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů v Evropě. Zaměstnává téměř 2 000 lidí a svou produkcí vytváří stovky návazných pracovních míst u regionálních dodavatelů. Denně podnik vyrobí téměř 4 tisíce elektromotorů, které jsou určeny k pohonu především průmyslových zařízení, jako jsou například ventilátory, čerpadla, kompresory či obráběcí stroje.

Historie odštěpného závodu Elektromotory Mohelnice

DŮLEŽITÉ MEZNÍKY V HISTORII ZÁVODU

1904

Dne 30.9. založení nové společnosti Ludwig Doczekal & Comp. – podnik pro výrobu elektrických zařízení se sídlem v Mohelnici.

1904-1906

Postavení prvních objektů.

1913

Změna statutu firmy na veřejnou obchodní společnost – Společnost pro výrobu elektrického a strojního zařízení Gustav Brass a dr. Rudolf Doczekal se sídlem v Mohelnici.

1923

Vytvoření nové akciové společnosti EMAG – Elektrizitäts- und Maschinenbau Aktien Gesellschaft.

1924

Uzavření smlouvy o vzájemném společenství se společností Siemens.

1926

Ke dni 21.12. vznik nové akciové společnosti Siemens Elektrotechnika fúzí Elektrotechnické a strojírenské a.s. v Mohelnici a Siemens & Co., komanditní společnost, v Praze.

1939

Začlenění mohelnické továrny do koncernu Siemens – Schuckertwerke AG.Modernizace a specializace výroby elektromotorů.

1945

Výnosem ministerstva postavení závodu pod národní správu Siemens – Schuckertových závodů se sídlem v Praze.Vznik značky MEZ.

1950

Osamostatnění závodu na n.p. MEZ Mohelnice se sídlem v Mohelnici.

1960

Rozšíření výrobního programu o výrobu elektromotorů jednotné řady AF.

1980

Zahájení výstavby v rámci projektu Výstavby a rekonstrukce MEZ Mohelnice – integrace RVHP v asynchronních elektromotorech.

1981

Vznik koncernového podniku MEZ Mohelnice a začlenění do koncernu ZSE Praha.

1988

Vznik kombinátního podniku ZSE Praha.

1990

Ke dni 1.7. vznik samostatného státního podniku MEZ Mohelnice.Slavnostní otevření nové slévárny.

1994

Dne 1.6. schválena vládou ČR privatizace motorářských aktivit s.p. MEZ Mohelnice a s.p. MEZ Frenštát, a to formou přímého prodeje majetku firmě Siemens.
Od 1.10. MEZ Frenštát součástí Siemens Elektromotory s.r.o. Prahaa začlenění do obchodního pole ASI 1N (Nízkonapěťové motory).

1995

Ke dni 22.9. udělení certifikátu systému managementu jakosti dle normy EN ISO 9001:1994 závodu firmou LRQA.

1996-1999

Přemístění sídla Siemens Elektromotory s.r.o. z Prahy do Mohelnice.
Převody výrob elektromotorů mezi závody Frenštát, Mohelnice a Bad Neustadt.
Rozšíření výroby elektromotorů v Mohelnici, vývoj a zavedení nové řady motorů 1LA5/7.
Ke dni 1.4.1998 vytvoření obchodní oblasti A&D SD.

2001

Zahájení projektu „Koncepce výroby elektromotorů v Evropě“.

2002

Otevření logistického centra firmy GEIS v Mohelnici.
Ke dni 13.8. udělení certifikátu systému managementu jakosti dle normy EN ISO 9001:2000 obchodní oblasti A&D SD (závodům Erlangen, Bad Neustadt, Mohelnice, Frenštát, Congleton) firmou DQS GmbH.

2004

Dokončení projektu „Koncepce výroby elektromotorů v Evropě“„Produktzuordnung“ mezi Mohelnicí a Bad Neustadtem.

2006

Ke dni 11.8. udělení certifikátu systému environmentálního managementu dle normy EN ISO 14001:2005 společnosti Siemens Elektromotory s.r.o. (závodům Mohelnice a Frenštát) firmou DQS GmbH.

2008

Převod výroby motorů osové výšky 180 ze závodu Frenštát.

2010

Ke dni 1.1. zánik obchodní oblasti I DT SD, závod Mohelnice začleněn do obchodní oblasti I DT LD.
Ke dni 1.10. zánik společnosti Siemens Elektromotory s.r.o., začlenění závodu Mohelnice jako odštěpného závodu do společnosti Siemens, s.r.o..

2012

Otevření haly na výrobu speciálních a zákaznických provedení elektromotorů s vyšší náročností výroby. Hala má rozlohu 3 725 m2. Celková investice činila více jak 300 milionů korun.

2012

Vybudování parkoviště pro zaměstnance ve východní části areálu u nákladní vrátnice. Nově vzniklo 270 parkovacích míst.

2013

Rekonstrukce budovy personálního oddělení. V moderním polyfunkčním objektu je kromě kanceláří personalistů umístěna ordinace závodního lékaře a školicí místnosti pro vzdělávání zaměstnanců.

2015

Ukončení výroby odlitků ze šedé litiny. Po pětapadesáti letech se uzavírá jedna důležitá etapa v historii závodu.